ความเห็น 689285

เดือนกว่า ๆ...ใน Gotoknow.org จนถึง 27 พ.ค.2551

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ทศพลP

  • ขอบคุณมากครับ ที่เข้ามาชมและเสริมแรง/ให้กำลังใจ
  • ผมเองก็ติดตามงานของท่าน โดยเฉพาะความสนใจในเรื่องลูกเสือ จริง ๆ แล้ว ถ้าเราทำกันอย่างจริงจัง จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมของเด็กไทยได้ แต่ปัญหาคือ กิจกรรมมันไม่เข้มข้นพอ เรามีกิจกรรมลูกเสือเพียง 1 คาบ/สัปดาห์ คงยากที่จะทำให้ลูกหลานเป็นคนดีได้ น่าจะต้องทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มี กิจกรรมนอกเวลาอย่างชัดเจน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น ๆ มี Port Folio วิชาลูกสือ ที่ชัดเจน ฯลฯ(ต้องคิดกันอย่างจริงจังและเป็นระบบ)