ผู้เขียนได้รับการเชิญจากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน   

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 3 จัดการอบรมบุคลากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1-4  จำนวน 80  คน  ในโครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ TPR ระหว่างวันที่ 6 - 8  มีนาคม  2551    ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน (แสนปาล์มเทรนนิ่งโฮม)มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

ผู้เขียนดีใจได้กลับถิ่นเดิม  เรื่องที่ผู้เขียนอบรมคือเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 6 มีนาคมเวลา 13.00 -22.00.ผู้เขียนวางแผนว่า จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เทคนิคการสอนในทักษะการฟัง(listening) การพูด(speaking) การอ่าน(reading)การเขียน(writing)นอกจากนี้จะเพิ่มเติมในเรื่องเกม(game)และ เพลง(song)ในการสอนภาษาอังกฤษด้วย 

 

หลังจากนั้นจะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ ลองฝึกการปฎิบัติจริง  สิ่งที่ลืมไม่ได้คือจะให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เห็น weblog ของ gotoknow ใช้สำหรับการค้นคว้าข้อมูลในด้านการสอนภาษาอังกฤษและในด้านการศึกษา ผู้สนใจรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ   อ.สรัญญา   พันธุ์เสือ  หมายเลข 086-9747203  หรือ084-9411714   

 

ผู้อ่าน ท่านใดมีข้อแนะนำเพิ่มเติมจะดีมากเลยครับ ผู้เขียนจะได้เอาไปปรับกิจกรรมบางส่วน รอดูกิจกรรมนะครับ ขอบคุณครับ

ปล. เมื่อคืนจะเขียนเรื่อง เจ้าระบบ internet มหาวิทยาลัยล่มเซ็งเลย เรื่องนี้สอนว่าอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจ internet  อิอิอิๆ  คืนนี้ได้นอนที่บ้านเมืองกาญจน์ ดีใจๆๆๆ ใครจะฝากกอดแม่ผมบ้าง ฮ่าๆๆๆ