ครูวุฒิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกเพชร
Usernamekruwoot
สมาชิกเลขที่20014
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

           เป็นลูกชาวนาศรีสะเกษโดยกำเนิด จับพลัดจับผลูได้เป็นข้าราชการครูเพราะกลัวแม่ผิดหวัง(แม่อยากมีลูกเป็นข้าราชการเหมือนคนอื่นบ้าง)  แต่สิ่งที่ชอบกลับเป็นเรื่องปลูกต้นไม้ใบหญ้าและการเกษตรเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อม (เกื้อกูลซึ่งกันและกันกับธรรมชาติ) ซึ่งก็เป็น "ครู" ในความหมายของ "แบบอย่างที่ดี" ได้โดยไม่ต้องรับราชการ ให้เปลืองเงินภาษีประชาชน 

           ณ โรงเรียนบ้านโคกเพชรที่บริหารงานการจัดการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน  ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริการเกษตรทฤษฎีใหม่  มาเป็นแกนหลักในการจัดการศึกษาอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปีการศึกษา  2542  ทั้งนี้ ภายใต้ความเชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวสู่ความพอเพียงที่ยั่งยืนทั้งในส่วนของปัจเจกบุคคลและสังคมชนบทโดยรวมของภาคอีสาน  เพราะมีสภาพทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรพื้นฐานที่เอื้อและเหมาะสมต่อการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจที่พอเพียงได้เป็นอย่างดี (ขอเพียงมีความขยันขันแข็ง มานะบากบั่น  และการมุ่งมั่นหมั่นหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ตามสมควรเท่านั้นเอง  ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทั่วไปในทุกหมู่บ้านอยู่แล้ว)

           ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกับท่านwebmasterและสมาชิกรุ่นพี่ๆทุกท่าน  มีอะไรที่กระผมพอจะช่วยได้  ขอได้อย่าเกรงใจ  และหากทุกท่านจะกรุณาเข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำที่ http://www.khokpet.com/บ้าง  ก็จักเป็นพระคุณยิ่งครับ