มมส. ได้ดำเนินการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย แต่อาจจะห่างหายจากสายตาสมาชิก THAIUKM (โดยเฉพาะจาก Blog) แต่การขับเคลื่อนพลัง KM ใน มมส. มีขึ้นตามลำดับโดยตลอด สำหรับ KM ของ มมส. บน Blog ต่อไปนี้ต้องใช้ ชุมชน ของชาว มมส. ผ่านทาง http://gotoknow.org/msukm กันอย่างเป็นทางการแล้วครับ ไม่จำกัดเฉพาะชาว มมส. น่ะครับ สมาชิก เครือข่าย ThaiUKM ทุกท่าน ขอเชิญ ลป.รร. กันตามสะดวกครับ