ข่าวสารจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ตราด

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

    ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง

 กรอกข้อมูลยารายการยาร่วมเขต8และ9 ปีจำนวน 92 รายการ
แล้วส่งข้อมูล มาที่ กลุ่มงาน คบ

[email protected]

โดยให้ส่งข้อมูลดังนี้

1. ข้อมูลการใช้ยา 92 รายการ โดยแจ้งราคาซื้อล่าสุด ปริมาณการใช้ 12 เดือน(โดยประมาณ) ให้ลงข้อมูลในsheet "รายการยาเขต"


2. หากมียารายการอื่นแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ92รายการแต่มีชื่อ ความแรง รูปแบบต่างจาก 92 รายการ ให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้วย (ลงข้อมูลในsheet "นอกเหนือรายการยาเขต")


3.ยาแต่ละรายการให้แจ้งปริมาณการใช้เป็นหน่วยที่ต่ำที่สุด ได้แก่ เม็ด Vial Amp ฯลฯ


4. ราคาต่อหน่วยให้คำนวณเทียบกับหน่วยที่เล็กที่สุด เช่น ราคาต่อ1 เม็ด ราคาต่อ 1 vial เป็นต้น

กำหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 เพื่อรวบรวมให้ สสจ ชลบุรีต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับคลินิกบริการความเห็น (0)