เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้

ทำให้เราสามารถเข้าไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ใหม่

     วันนี้ได้เรียนรู้วิธีการเปิดบล๊อกจากวีรยุทธ สมป่าสัก จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ทำให้เราสามารถเข้าไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ใหม่

พรภิมน   (9 ก.พ.49)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักวิจัยส่งเสริมความเห็น (0)