วันนี้ได้เรียนรู้วิธีการเปิดบล๊อกจากวีรยุทธ สมป่าสัก จาก สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ทำให้เราสามารถเข้าไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ใหม่

พรภิมน   (9 ก.พ.49)