ทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัย (๒)

JJ
อธิการบดี ม.ข แบ่งภาระงาน

ศูนย์บริการทางวิชาการและงานทรัพย์สินทางปัญญา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ฝ่ายวิจัย ม.ข และ ศูนย์บริการวิชาการ เข้าปรีกษาหารือ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผลสรุปดังนี้ครับ

 ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีหน้าที่เชื่อมโยงเพื่อ นำงานวิจัยหรือนวตกรรม ของคณาจารย์ หรือ บุคลากร ไปสู่การจดสิทธิบัตร

 ศูนย์บริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.กันยรัตน์ และ คุณ พรรณนิภา มีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม ทำความเข้าใจ เรื่องการจดสิทธิบัตร ซึ่งท่านสามารถติดตามได้ใน

http://gotoknow.org/patent

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#บริการวิชาการ#สิทธิบัตร#ทรัพย์สินทางปัญญา#นวตกรรม

หมายเลขบันทึก: 14916, เขียน: 09 Feb 2006 @ 16:43 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

กันยรัตน์
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 

ไม่นานนี้เห็นทางฝ่ายวิชาการ มข โดยคุณนพมาศ ออกหนังสือมาสอบถามทุกคณะ ในเรื่องความสนใจในหัวข้อเรื่องสิทธิบัติต่าง ๆ  ตรงนี้หากยึดถือการประชุม วันที่ 2 ก.พ. 2549 จึงอยากเรียนถามผู้อำนวยการว่า ทางศูนย์บริการวิชาการควรจะยื่นมือไปช่วยในการมีส่วนร่วมจัดอบรมตรงนี้ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และหากทางศูนย์ดำเนินการ ควรต้องเตรียมการในเรื่องวิทยากร และรายละเอียดในเรื่อง  schedule งบประมาณ หรือเรื่องการวางแผนงานให้ชัดเจน จึงขอเรียนให้ทราบล่วงหน้าของงานช้าง สิทธิบัติ มข. ค๊ะ    

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (ผศ.ดร.กันยรัตน์)

๑.กรุณาตรวจสอบครับ หนังสือออกวันที่เท่าใด ก่อน หรือ หลัง ๒ ก.พ ๔๙

๒.กรุณาสรุปรายงานการ ปรึกษาหารือ วันที่ ๒ ก.พ เพื่อทุกฝ่ายจะได้ทราบอย่างเป็นทางการ

๓.โปรดปรึกษาหารือ ผมเสนอว่าควรจะทำงานประสานงานกันครับทั้งฝ่ายของท่าน ผศ.ดร.กันยรัตน์ ซึ่งรับผิดชอบ ฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กรณีที่ยังมีข้อขัดข้อง ประสานโดยตรงกับท่านรองพิศาล หรือ ผู้ช่วยพิสิฐ

จิตเจริญ 

นิภาพรรณ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ตามที่ฝ่ายวิจัยได้ทำแบบสอบถามทุกคณะ ในเรื่องความสนใจในหัวข้อสิทธิบัตรนั้น  ได้สอบถามกับคุณนพมาศแล้ว ผลดังนี้

 1.เมื่อวันที่ 1ก.พ.49 ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่ประชุมมีมติให้ ผศ.พิสิฎฐ์  ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามทุกคณะในเรื่องความสนใจในหัวข้อสิทธิบัตร  (ตามแผนยุทธศาสตร์ มข)

    แบบสอบถามที่ฝ่ายวิจัยได้ส่งให้แต่ละคณะ ลงวันที่ 6 ก.พ.49 เหตุที่หนังสือออกช้าเนื่องจากคุณนพมาศติดภารกิจ

2. การดำเนินการจัดอบรมสิทธิบัตร  ศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว ตามที่ประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.พ.49

นิภาพรรณ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ตามที่ฝ่ายวิจัยได้ทำแบบสอบถามทุกคณะ ในเรื่องความสนใจในหัวข้อสิทธิบัตรนั้น ได้สอบถามกับคุณนพมาศแล้ว ผลดังนี้

1.เมื่อวันที่ 9 ก.พ.49 ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่ประชุมมีมติให้ ผศ.พิสิฎฐ์ ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามทุกคณะในเรื่องความสนใจในหัวข้อสิทธิบัตร (ตามแผนยุทธศาสตร์ มข)

แบบสอบถามที่ฝ่ายวิจัยได้ส่งให้แต่ละคณะ ลงวันที่ 6 ก.พ.49 เหตุที่หนังสือออกช้าเนื่องจากคุณนพมาศติดภารกิจ

2. การดำเนินการจัดอบรมสิทธิบัตร ศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว ตามที่ประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.พ.49

IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ตามที่ฝ่ายวิจัยได้ทำแบบสอบถามทุกคณะ ในเรื่องความสนใจในหัวข้อสิทธิบัตรนั้น ได้สอบถามกับคุณนพมาศแล้ว ผลดังนี้

1.เมื่อวันที่ 9 ม.ค49 ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่ประชุมมีมติให้ ผศ.พิสิฎฐ์ ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามทุกคณะในเรื่องความสนใจในหัวข้อสิทธิบัตร (ตามแผนยุทธศาสตร์ มข)

แบบสอบถามที่ฝ่ายวิจัยได้ส่งให้แต่ละคณะ ลงวันที่ 6 ก.พ.49 เหตุที่หนังสือออกช้าเนื่องจากคุณนพมาศติดภารกิจ

2. การดำเนินการจัดอบรมสิทธิบัตร ศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว ตามที่ประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.พ.49

ปิติพงษ์ สร้างสุขดี
IP: xxx.8.87.229
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า ข้อมูลสิทธิบัตรเกี่ยกับวัสดุก่อสร้าง ที่มีส่วนผสมของวัชพืช