จากการอ่านบล็อกของ อาจารย์วิจารณ์ ทำให้ทีมคณะทำงานต้องเตรียมปรับกระบวนทัศน์ในการจัดประชุม KM  ร่นที่ 2 หลายอย่าง จึงมีการนัดประชุมเตรียมวางแผนในสัปดาห์หน้า โดยรอคณะบริหารกลับจากศึกษาดูงานที่ ประเทศจีนก่อน ผลการประชุมเป็นอย่างไรจะรายงานอีกครั้งนะคะ