เนื่องจากในวันที่ 10 ก.พ. นี้หนูติดธุระสำคัญจึงไม่สามารถไปเข้าร่วมประชุมได้จึงมาแจ้งให้ทราบก่อนนะค่ะ และจะติดตามผลการประชุมจากเพื่อนๆค่ะ