แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลเท้าวันที่ 30 -31 มกราคม

"อย่าพยายามทำ Primary care ให้เป็น secondary care "

วันแรกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางครบุรีเดินทางตั้งแต่ 06.00 น  ถึงเทพธารินทร์ 10.00 น.

ทางอาจารย์เตรียมเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับการดูแลเท้าไว้ให้พวกเรามากมาย

ทั้งเรื่องการทำแผลแบบ vacuumm dressing

จากนั้นเวลาเที่ยงอาจารย์เทพ  หิมะทองคำ ได้มาต้อนรับพวกเราด้วยความอบอุ่น อาจารย์ได้พูดคำหนึ่งซึ่งกินใจพวกเรามาก ก็คือ "อย่าพยายามทำ Primary care ให้เป็น secondary care "

และการ confirm DM ไม่ใช่ดูที่ FBS แต่เป็นการ เน้น NCD ไป screen เป็นกลุ่มๆว่าเป็นหรือไม่เป็น

และอาจารย์ก็ได้แนะนำให้เน้น อสม.   อบต.ช่วยวัดความดันโลหิตที่บ้าน  ซึ่งปัจจุบันทางสถานีอนามัยนารากได้ทำอยู่แล้ว โดย อสม. 1 คน จะมีบ้านที่รับผิดชอบ 8-10 หลังคาเรือน และมีผู้ป่วยเรื้อรังของตัวเอง หากผู้ป่วยคนใด ขาดนัด อสม.จะตามให้และมารับยาต่อเนื่อง

หลังจากนั้นเราก็ได้เรียนเรื่องการประเมินเท้า โดย

       Monofilament, การคลำชีพจรที่เท้า     ,การวัด ABI ,การประเมินลักษณะเล็บ  ,การเลือกลักษณะรองเท้า

วันที่ 2 เราได้ไปดูที่คลินิกเท้า ของเทพธารินทร์ ซึ่ง ดีมากๆ มีผู้ป่วยมารับบริการเป็นช่วงๆเราได้ดูวิธีการขูดตาปลา การวัด ABI ของจริง  และการวัดการลงนำหนักเท้า

กิจกรรมที่ชาวครบุรีจะดำเนินการต่อก็คือ มาสอนเจ้าหน้าที่เรื่องการประเมินเท้า การขูด callus และนารากจะแลกเปลี่ยนเรื่องการดูแลเท้ากับผู้ป่วยเบาหวานเป็นกลุ่มๆ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน relation on family tree สัมพันธภาพบนผังเครือญาติความเห็น (0)