ไม่ได้เขียนบันทึกหลายวัน เพราะได้มาร่วมสัมมนา KM (ลิงค์) และการวิจัยพืชปลอดภัย  ทั้งสัปดาห์  แต่วันนี้ได้ช่วยเพื่อนนักส่งเสริมการเกษตรให้มีบล็อกของตนเอง 2 ท่าน (น้องใหม่เขียนบล็อก)

          แม้ไม่ได้เขียนบันทึกแต่วันนี้ก็ได้กำไร มีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีก 2 ท่าน ส่วนรายละเอียดจะเขียนมา ลปรร. ต่อไปครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก