• จากสถิติของ technorati มีมากกว่า 27.2 ล้านบล็อก
  • เติบโตเป็นสองเท่าทุกๆ 5.5 เดือน
  • โตกว่า 60 เท่าของเมื่อสามปีก่อน
  • โดยเฉลี่ยนแล้วมีบล็อกเกิดใหม่ 1 บล็อกทุกๆ วินาที
  • คนกว่า 13.7 ล้านคนที่ยังคงเขียนบล็อกอยู่ แม้ผ่านไป 3 เดือนหลังเริ่มสร้าง
  • มีบันทึกใหม่ 1.2 ล้านบันทึกต่อวัน  คิดเป็น 50,000 บันทึกต่อชั่วโมง

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่ครับ State of the Blogosphere, February 2006