คุณหมอชูชัย ศุภวงศ์ ทำโครงการที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิเด็ก สามารถสร้างกลไกดูแลเรื่องนี้ในระดับจัหวัดรวม 10 จว

หนึ่งในนั้นคือ จว น่าน ที่หลายคนได้ยินก็จะบอกว่าไม่น่าแปลกใจ เพราะที่นั่นมีชื่อเสียงเรื่องกลุ่มฮักเมืองน่าน

แต่คุณหมอโกมาตร ท้วงงว่าจริงๆแล้ว กลุ่มฮักเมืองน่านไม่ได้เกิดขึ้นมาโดดหรอก เมืองน่านเองน่าจะมีพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่ทำให้การรวมกลุ่มอย่างที่เห็นเกิดขึ้นมาได้

คุณสุทธิพงษ์ จนท สาธารณสุขที่มีบทบาทสูงในการเป็นผู้เชื่อมประสานเล่ากิจกรรม และวิธีคิดในโครงการ ตอนหนึ่งเขาบอกว่าในโครงการมีการทำระบบ่ติดตามที่ไม่ใช่ ติดตามประมินผล แต่เป็น ติดตามให้กำลังใจ

ฟังดูแล้วก็ให้รู้สึกดีใจที่เห็นว่ามีคนให้ความสำคัญกับการทำสิ่งที่ดี ขนาดคิดคำพูดที่เหมาะสมให้ เพราะพวกเราก็พูดกันมานานว่าการติดตามงานนั้นความจริงเราอยากให้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ใช่จับผิด อยาให้ตามด้วยการเรียนรู ไม่ใช่การตำหนิ

และหลายคนก็รู้เหมือนๆกันว่า้ คนส่วนใหญ่กลัวเรื่องประเมินผล

สมัยนี้เขาพูดถึงสิ่งที่เรียกกันว่า empowerment evaluation ก็แยะ 

แต่เวลาพูดถึงการติดตามงานเพื่อช่วยสร้างการเรียนรู้ เราก็มักจะพูดเหมือนเดิมว่า  ติดตามประเมินผล  แทนที่จะคิดตำเหมาะๆมาใช้แทน

เพิ่งมาได้ยินคำว่า ติดตามให้กำลังใจก็เลยอยากเอามาเผยพร่ให้คนอื่นเอาไปใช้ต่อแทนคำว่า นิเทศติดตาม หรือคำว่าติดตามประเมินผลอย่างที่ว่าไ้ว้

เข้าใจว่าคุณสุทธิพงษ์ คงไม่ว่านะครับ