ความเห็น 11546

คำดีๆจากเมืองเหนือ

ชาตรี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมทำ KM กับเครือข่ายประชาคมน่าน ขอยืนยันวัฒนธรรมองค์กร ของน่านที่อิงความสัมพันธ์คน-คน ยาวนานต่อเนื่องตั้งแต่ยุคท่ต้องพึ่งพาแรงงานเพื่อนบ้านในการเกี่ยวข้าว แม้ว่าเมืองน่านมีที่ปลูกข้าวน้อยนิดแต่ตลอดประวัติศาสตร์น่านไม่เคยมีใครอดข้าวตาย ไม่เคยมีขอทาน นี่คือผลจากการจัดระบบความสัมพันธ์คนน่านที่จัดการความสัมพันธ์ให้ชิดแนบเช่นพี่น้อง

องค์กรประชาคมน่านจึงเป็น องค์กรไร้รูป แต่มีปณิธานและมีความผูกพันอาทรกันและกันสูงมาก น่าจะจัดเป็น Chaordic Organization แบบไทยๆ

ระยะ 5 - 10 ปีมานี้ มีบทเรียนใหม่ๆ จากการประยุกต์การบริหารสำนักงานเลขานุการมาใช้กับความเคลื่อนไหวประชาคม อาทิ ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน ซึ่งทำหน้าที่ "กองกลาง" หรือ "ตัววิ่ง" เชื่อมความเคลื่อนไหวที่โน่นที่นี่ให้เกิดพลังร่วม ศุนย์นี้ไม่มีประธานแต่มีหัวหน้าศูนย์หรือหัวหน้าคณะเลขาธิการ พื้นที่งานอยู่ในชุมชนต่างๆ คนที่ทำหน้าที่ตัววิ่งทุกท่านไม่มีค่าตอบแทนจากการทำประชาคม ใครมีเงินเดือนก็ได้รับเงินเดือนเหมือนเก่า ใครเป็นประชาชนก็ยังเป็นประชาชนเช่นเดิม

ด้วยเหตุฉะนี้ การจัดตั้งประชาคม ตามวาทะ "ไปทำประชาคมมาก่อน" หรือ การตั้งประธานประชาคม ตั้งกรรมการ จึงเป็นเพียงเปลือก ส่วนแก่นนั้นได้เล่าแล้วในสองย่อหน้าข้างต้น

ชาตรี เจริญศิริ