ผีเสื้อก็มีความต้องการของเค้า

 

หากต้องการเลี้ยงผีเสื้อ ต้องมีโป่งน้ำ ให้มีความชื้นสูงๆ อาจจะมีบ่อน้ำหรือบ่อน้ำไว้ด้วย เพราะจะทำให้ช่วงชีวิตยาวขึ้น อณหภูมิที่เหมาะสมของผีเสื้ออยู่ที่ 38 40 องศาเซลเซียส จะทำให้ผีเส้อบินและกางปีกเหมาะสม

 

วงจรชีวิตของผีเสื้อ

 

จะเป็นไข่ประมาณ 2 3 วัน จากนั้นเป็นหนอนและดักแด้อยู่อีก 15 วัน มีชีวิตอยู่เป็นผีเสื้อสวยงามเพียง 7 วันก็สิ้นอายุขัย สรุปตั้งแต่เป็นไข่จนตายมีอายุไม่เกิน 1 เดือนเต็มที่ ถ้าเป็นคนเกิดมา 1 เดือนแล้วตายคงจะทำใจกันไม่ได้ แต่ทำไมผีเสื้อไม่คิดอะไร สงสัยจัง