แจงนับผู้เยี่ยมชมด้วย Cluster Mapsความเห็น (2)

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ให้นำ Script ที่ ClustrMap สร้างมา ไปใส่ใน

บล็อก > จัดการบล็อก > แก้ไขบล็อก คะ

ชาตรี
IP: xxx.90.139.18
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์จันทวรรณมากเลยครับ

ทีเดียว work เลย