การสอบสวนและศึกษาปัญหาการขายหุ้นของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น

            (3 ก.พ. 49) ไปร่วมประชุมนัดแรกของ “คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาสอบสวนและศึกษาปัญหาการขายหุ้นของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นโดย   “คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา”
           ผมได้รับการทาบทามให้ร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้เมื่อ 2-3 วันก่อนหน้า และตัดสินใจรับเข้าร่วมเพราะเห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญต่อส่วนรวมและควรมีการศึกษาอย่างน้อยใน 2 ส่วนที่สำคัญคือ
           1.   ส่วนความเป็นจริง คือศึกษาว่าเรื่องเป็นอย่างไรกันแน่ มีความเป็นมาอย่างไร อะไรเกิดขึ้น เกิดอย่างไร นำสู่ผลอย่างไร อะไรมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับอะไรอย่างไร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนื่องอย่างไร ฯลฯ
           2.   ส่วนข้อควรพิจารณา คือศึกษาว่า เมื่อคำนึงถึงความเป็นจริงตามข้อ 1. ประกอบกับหลักการ เหตุผล สภาพแวดล้อม สถานการณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีข้อพิจารณาอย่างไร มีข้อสังเกตอย่างไร และจะสามารถมีข้อเสนอแนะอย่างไร ซึ่งควรจะรวมถึงข้อเสนอแนะในเชิงการปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดีขึ้นด้วย
           การประชุมนัดแรกนี้ ได้วิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมพอสังเขป แล้วแบ่งงานกันไปทำ แยกเป็น 4 กลุ่ม ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  (1) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญ  (2) การปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และ กลต.  (3) ภาระภาษีจากการซื้อหุ้นขายหุ้น และ  (4) ผลของการซื้อขายหุ้นต่อการได้สัมปทานต่างๆ 
          ผมได้เลือกอยู่ในกลุ่มที่ศึกษาประเด็นเรื่อภาระภาษี เพราะผมเองได้เป็นส่วนหนึ่งของ “คณะทำงานพัฒนาตลาดทุน” ในช่วงเวลาก่อนการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ก่อนปี 2518 และทราบเรื่องการยกเว้นภาษี “กำไรส่วนทุน” (Capital gains) ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ ซิดนีย์ เอ็ม. ร็อบบินส์ (Sidney M. Robbins) และต่อมาผมได้ทำหน้าที่กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงพ.ศ. 2523 – 25 จึงพอมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่บ้าง และเห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมิใช่เป็นกรณีปกติ จึงควรต้องศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้มากพอเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์
          อนึ่ง คณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ มีจำนวน 10 คน คุณทองใบ ทองเปาด์ เป็นประธาน นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ เป็นเลขานุการ และมีที่ปรึกษาอีกจำนวนหนึ่ง ได้แก่ คุณโสภณ สุภาพงษ์ คุณเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ฯลฯ


ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
3 ก.พ. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 14550, เขียน: 06 Feb 2006 @ 20:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)