วิธีสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

จงมุ่งมั่นแล้วจะมีความเชื่อมั่น
วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2549 ในที่ประชุมของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "หลักในการเพิ่มความมั่นใจและรักตัวเองให้มากขึ้น" ขอนำมาเล่าสู่กันฟังต่อ เผื่อจะมีคนนำไปใช้ได้บ้างค่ะ
 1. อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น
 2. จงเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่า มองคนที่ด้อยโอกาสกว่า

 3. คิดว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก มีคนอยากช่วยเหลือ ขอคำแนะนำจากคนอื่น ให้เรามั่นใจมากขึ้น

 4. พูดคุยกับเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์

 5. ปรึกษานักบำบัดทางจิต

 6. ให้รางวัลตนเอง เพื่อให้กำลังใจ

 7. เก็บความภาคภูมิใจลงบันทึก ทำให้เราภูมิใจในความสามรถตนเอง ประเมินตนเองอยู่บ่อยๆ

 8. เสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย

 9. พยายามทำกิจกรรมที่ตนชื่นชอบ

 10. อย่าโทษตัวเองเสียทุกเรื่อง

 11. เผชิญหน้ากับการว่ากล่าว  ให้ยิ้มสู้ รับฟังและขอบคุณ

 12. ดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ

โดยสรุปสุดท้ายได้มุมมองจากท่าน นพ.เฉลิมชัย ชูเมือง ซึ่งเรามักจะให้ท่านสรุปในมุมมองของผู้มีประสบการณ์ เราจะได้มุมมองที่กว้างมากขึ้น เช่น การเรียนรู้นอกจากเรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆ ที่นำมาเล่าสู่กันฟังแล้ว สิ่งที่เป็นประโยชน์คือการเรียนรู้จากความผิดพลาด หรือผิดแล้วอย่าซ้ำนำมาสารภาพนั่นเอง

และที่ขาดไม่ได้คือการประเมินตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง CQI นั่นเองค่ะ และเราได้คำคมประจำสัปดาห์คือ จงอย่าหมดความมุ่งมั่นแล้วความเชื่อมั่นจะตามมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)