เลือกเอาวาทะของ Albert Einstein มาให้ฝึกอ่านและเรียงภาษาอังกฤษ เพราะการจำวาทะของคนสำคัญที่เราชอบก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้โครงสร้างของประโยค รวมทั้งอาจได้ศัพท์ใหม่ๆด้วย

อันนี้เค้าบอกว่า ความจริงก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาอันหนึ่งเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นอันที่แสนจะอยู่ยั้งยืนยง ลองเรียงดูนะคะ แล้วจะมาเฉลยวันพรุ่งนี้

a. an illusion,

b. albeit

c. Reality is

d. a

e. persistent

f. one

g. very

h. merely