workshop การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานของธัญญารักษ์

  ติดต่อ

  จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันฯ เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และหน่วยงานสามารถคิดจุดเน้นของตนเองเพิ่มได้อีก   

  ในวันนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549    ทีม facilitator ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานปี 49 ของระดับหน่วยงาน  รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานด้วย   โดยมีหลักการสำคัญคือ

          จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันฯ  เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  และหน่วยงานสามารถคิดจุดเน้นของตนเองเพิ่มได้อีก

โดยท่านสามารถดูเอกสารประกอบการทำกิจกรรมได้ด้งนี้

  • แนวทางการจัดทำแผน     planningguideline.ppt
  • แผนเข็มมุ่งสถาบันธัญญารักษ์   hoshin.doc
  • ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ  dentalplan.doc
  • แบบฟอร์มการทำแผน planningform 2549.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพล

หมายเลขบันทึก: 14571, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-15 14:41:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)