บัวชูฝัก

บัวชูฝัก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
Usernameseksan1971
สมาชิกเลขที่26797
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
 • โทร 0956345391
 • ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
 • อายุราชการ 25 ปี
 • ทำการสอนมาแล้ว9 โรงเรียน 1 สำนักงาน 1 สถาบัน

ประวัติการทำงาน

 • รับราชการ 1 สิงหาคม 2538 โรงเรียนบ้านศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
 • ปี2541 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 • ปี2543 ช่วยปฏิบัติราชการ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 • ปี2544-2545 ช่วยปฏิบัติราชการ โรงเรียนบ้านวังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 • ปี2545-2546 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต2
 • ปี2546-2547 ช่วยปฏิบัติราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา25 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต2
 • ปี2547-2548 ช่วยปฏิบัติราชการ โรงเรียนบ้านระวิง เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1
 • ปี2548-2552 ช่วยปฏิบัติราชการ โรงเรียนบ้านเนินสง่า เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1
 • 2553-ปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จบการศึกษา ศศ.ม.สาขาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • ปี2537-2543 อาจารย์พิเศษ ภาควิชานาฏศิลป์ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
 • ปี2541-2542,2544-2551 เป็นผู้กำกับการแสดงและกำกับเครื่องแต่งกาย งาน แสง สี เสียง ตำนานอุ้มพระดำน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ปี2548-2549 ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง งานแสงสีเสียง ตำนานมหาสงกรานต์อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ศึกษาดูงานและเผยแพร่วัฒนธรรมภายในประเทศ

 • ปี 2533-2537 งานวัฒนธรรมสี่ภาค จ.สงขลา
 • ปี 2534 งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติและนานาชาติ จ.นครศรีธรรมราช
 • ปี 2535 งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติและนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
 • ปี 2536 งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติและนานาชาติ จ.อุดรธานี
 • ปี2537 งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติและนานาชาติ จ.พิษณุโลก
 • ปี 2538 งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติและนานาชาติ จ.สงขลา
 • ปี 2539 งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติและนานาชาติ จ.ลำปาง
 • ปี 2540 งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติและนานาชาติ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ศึกษาดูงานและเผยแพร่วัฒนธรรมต่างประเทศ

 • ปี 2533 ประเทศมาเลยเซีย
 • ปี 2547 ประเทศพม่า
 • ปี 2548 ประเทศตุรกี
 • ปี 2548 ประเทศการ์ต้า
 • ปี 2548 ประเทศกัมพูชา
 • ปี 2549 ประเทศโปแลนด์
 • ปี 2550 ประเทศบัลแกลเรีย
 • ปี 2553 ประเทศสิงคโปร์