<div style="text-align: center"></div>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">            ในปีนี้แปลกกว่าปีที่ผ่านมา  ตรงที่ว่า...เราไม่ได้อวยพรวันเกิดเธอที่ทำงาน   แต่เป็นที่  gotoknow  เพราะตอนนี้เธอไม่ได้นั่งทำงานอยู่ติดกับเราแล้ว....</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><div style="text-align: center"></div></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>     ขอฝากกลอนมาในวันเกิดนะจ๊ะ </p><p></p><p></p><p>            ผู้หญิงหนึ่งดูงดงามแลคมเข้ม</p><p>ช่วยเติมเต็มสิ่งดีดีมีเสมอ</p><p>แม้นใครทุกข์ก็เผื่อแผ่แม้ไม่เจอ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">นั่นคือเธอ...ราณีศรีสองแคว</p><p>            </p><p>           ในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">พรประเสริฐใดใดก็แล้วแต่</p><p>ขออัญเชิญมอบเธอนั้นอย่าผันแปร</p><p>ด้วยเนื้อแท้คุณความดีที่มีมา </p><p></p><p></p><p>           ในวันหนึ่งที่สองเราต้องไกลห่าง</p><p>แม้นอ้างว้างเพียงใดไม่กังขา</p><p>เพราะเรานั้นมีใจรักแลศรัทธา</p><p>ร่วมรักษามิตรภาพระหว่างเรา...         </p>