จริยา

จริยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ044581127
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
Usernamejariya_phenprathum
สมาชิกเลขที่12442
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นางจริยา  เพ็ญประทุม    รับราชการครู  เมื่อ   1สิงหาคม 2518

มีอายุ  ราชการ   36  ปี    สามีชื่อ  นายจรัล  เพ็ญประทุม

ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพท.สร.เขต 1     มีบุตร  2  คน  คือ

1.นายวศิน   เพ็ญประทุมสถานที่ทำงาน  คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   กรุงเทพมหานคร   (  PR   ) 

2.นายชายกฤษณะ  เพ็ญประทุม   กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

 คณะอุตสาหกรรมศิลป์   ปีที่  1