พระภาวนาวิสุทธิคุณ กล่าวไว้ในการอบรมครู โรงเรียนแกนนำ โครงการพัฒนาคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่ดีมีคุณธรรมตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไว้ว่า การที่จะปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีได้นั้น ต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังนิสัย เพื่อให้ติดนิสัยการทำความดี..คนที่มีนิสัยดีก็จัดได้ว่าเป็นคนดี คนดีดี.. นำความรู้ไปใช้แต่ในสิ่งที่ดี เอื้อประโยชน์ต่อสรรพสิ่งในโลก  แล้วทำอย่างไรหล่ะ..จึงจะมีนิสัยดี..ก่อนอื่นต้องมารู้จักคำว่านิสัยคืออะไรก่อนนะคะ.. นิสัยคืออะไร..นิสัยคือพฤติกรรมทางกาย  วาจา ใจ ซ้ำๆจนกระทั่งติดมีทั้งดีและไม่ดี คือ คิดซ้ำๆพูดซ้ำๆทำซ้ำๆจนติด เปรียบเป็น โปรแกรมประจำตัวของแต่ละคน หลายท่านคงจะคิดต่อแล้วว่า..แล้วดูอย่างไรว่านิสัยดีหรือไม่ดี?

นิสัยดี  คือ การคิดดี พูดดี ทำดี ต่อเนื่องเป็นปกติ บุญก็เกิดต่อเนื่อง ความคิดสร้างสรรค์ก็เกิดต่อเนื่อง เพื่อนดีก็เกิดต่อเนื่อง ความสำเร็จก็เกิดต่อเนื่อง ความเจริญก็เกิดต่อเนื่อง

นิสัยไม่ดี คือ การคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี ต่อเนื่องเป็นปกติ ผลบาปก็เกิดต่อเนื่อง ศัตรูก็เกิดต่อเนื่อง ความล้มเหลวก็รออยู่ ความเสื่อมก็เกิดต่อเนื่อง แล้วเราจะพัฒนานิสัยอย่างไร.

.การพัฒนานิสัยพื้นฐานของมนุษย์ที่จะเอาดีได้นั้น..ต้องมีความเคารพ  ความมีวินัย ความอดทน ซึ่งรวมแล้วก็คือ การพยายามคิดดี พูดดี ทำดีต่อเนื่อง โดยมองแต่สิ่งดีๆ ได้ยินแต่สิ่งดีๆ คิดแต่สิ่งดีๆ สัมผัสแต่สิ่งดีๆ ต่อเนื่อง...      

   โดยท่านภาวนาวิสุทธิคุณ ได้ให้ข้อคิดว่า การที่เราได้มีอาชีพครูนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่เหมาะแก่การสะสมบารมีมาก..ทำอย่างไรหล่ะ..เราถึงจะสอนไปด้วยได้บุญไปด้วย..เอ...น่าคิดนะ..แล้วปกติที่เราทำงานนั้น..เราได้บุญหรือเปล่าน้า.. ท่านบอกไว้ว่าอย่างนี้ค่ะ...

ระดับที่ 1 สอนแล้วเสร็จ  ผลลัพธ์ ได้งาน ได้เงิน แต่ไม่ได้ความภูมิใจ

ระดับที่ 2 สอนเพียงให้เข้าใจ ไม่เพาะนิสัย  ผลลัพธ์ ได้งาน ได้เงิน ได้อารมณ์ดี(เท่านั้น)

ระดับที่ 3 สอนให้เข้าใจ  ปรับนิสัย  ผลลัพธ์ ได้งาน  ได้เงิน และได้บุญ

ระดับที่ 4 สอนแก้ไขนิสัย  พาเข้าวัด  ผลลัพธ์ ได้งาน ได้เงิน ได้บุญมาก ครูท่านใด ทำถึงขั้นนี้..จึงจัดว่าเป็นปูชนียบุคคล ควรแก่การกราบไหว้บูชา       

  สุดท้ายท่านยังย้ำว่า..จงทำงาน อย่างได้บุญด้วยไม่ใช่ได้แต่งานอย่างเดียว...   ถึงตอนนี้.เราทุกคนก็คงจะได้กลับไปคิด พิจารณาการทำงานของตนเองว่า..ทุกวันนี้ที่เราทำงานเนี่ย..เราได้สะสมบุญบารมีด้วยหรือเปล่า...บุญเกิดได้ทุกวัน ทุกเวลา ทุกขณะจิต ที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจ..เป็นอันหวังได้ว่า..นิพพานไม่ไกลเกินกว่า..จะไปถึงแน่นอน..

คราวหน้าจะนำเสนอเรื่อง บารมี10 เพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมเสบียงเก็บไว้ใช้นะคะ..โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ..อิอิ ^__^

ขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ....ขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะ..