ข้ามสีทันดร

Usernamebeone_01
สมาชิกเลขที่20240
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

  • ป.ตรี สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

การทำงาน

  • ปีเศษ กับการเป็น Lab boy ในโครงการสร้างแผนที่โครโมโซมมะม่วง
  • 7 ปี กับอาชีพคนทำพันธุ์ (Plant Breeder) มีความสุขกับงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชผักใหม่ๆ เช่น แตงกวา แตงร้าน มะเขือเทศ บวบเหลี่ยม ฯ

  • สิงหาคม 49 - 7 มีนาคม 53 กับอาชีพคนขายพันธุ์พืชไปต่างแดน
  • 8 มีนาคม 53 เป็นต้นไป ได้ร่วมงานกับองค์กรแห่งหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะผสมผสานระหว่างคนทำพันธุ์และคนขายพันธุ์...Vegetables Product Evaluation

ความสนใจส่วนตัว

  • การพัฒนาองค์การ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยตรรกะที่ไม่ซับซ้อนว่า...ทุกองค์การใช้คนทำงาน ทุกองค์การล้วนต้องการการพัฒนาไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (competitive advantage) ในด้านต่างๆดังนั้น ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง องค์การจึงจะพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • LO & KM
  • ฝึกสติ ดูจิต

ผลไม้จากใจ

ดี-เก่ง-สุข-การแสดงออก

สำรวจต้นทุนทางความคิด.

 

Fish