คนรุ่นเก่าพัฒนา ว่าที่บัณฑิต


ผู้ช่วยตนเอง ครูใหญ่จนถึงภารโรง
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
Username
sumalee-mungkunkomchaw
สมาชิกเลขที่
28018
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

  เป็นนักศึกษาโข่ง กำลังศึกษา ต่อโครงการณ์มหาวิทยาลัยชีวิต ศูนย์เรียนรู้อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  ปริญญาตรี ปี 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาสหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาสหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

--ที่ตั้งใจศึกษา เพราะต้องการเพิ่มศักยภาพตนเองในด้านความรู้ใหม่ๆ  ตามยุคโลกาภิวัตน์ ไม่แก่แล้วแก่เลย สิ่งใหม่ๆ ต้องตามให้ทัน

--อุปนิสัย ชอบเรียนรู้มีวิสัยทัศน์   เข้มแข็งอดทน

--ชอบความก้าวหน้า รักการเรียนรู้ ไม่หยุดยั้งอยู่กับที่

--มนุษย์สัมพันธ์ดี นิสัยเสีย---สละ  ไม่จับจด

--คติประจำใจไม่มีอะไรเกินความสามารถ ถ้าเราตั้งใจและมีความมุ่งมั่น แต่ก่อนอื่นต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อน จะได้รู้จุดเริ่มต้น และบากบั่นไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งใจไว้

--เวลาเป็นเงินเป็นทอง  ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์

ขอได้มีโอกาสแสดงข้อเขียน จากประสบการณ์จากชีวิต และข้อคิด และการแสดงความคิดเห็นบ้าง  คนเราต่างความคิด มองกันคนละมุม แต่คิดว่า จะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่ได้อ่านบางท่าน ในการใช้เวลาที่เหลืออยู่ หรือมีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ ที่หลากหลายรูปแบบจากผู้มีความรู้ทั้งหลาย  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่ชอบไปอ่านของคนอื่นมากกว่า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท