ตุ๊กตาไร้หน้า (Amish III)

เขียนเมื่อ  
1,888 7 1

ทาสอารมณ์ (Amish II)

เขียนเมื่อ  
2,707 6 2

อิสระจากอะไร (Amish I)

เขียนเมื่อ  
757 2

วันนี้ฝนหนัก

เขียนเมื่อ  
558 10 6

เที่ยวสวนทุเรียนกัน

เขียนเมื่อ  
6,441 9 3

วันปลูกต้นไม้

เขียนเมื่อ  
1,145 7 4

หลังพายุผ่าน

เขียนเมื่อ  
2,103 5 5

กล้วยหักมุกทอง

เขียนเมื่อ  
18,426 14 11