การสอนหลักภาษาไทย

คำกริยาและคำช่วยกริยา

เขียนเมื่อ  15 Dec 2014 @ 07:16
27,11812

คำสรรพนาม

เขียนเมื่อ  03 Dec 2014 @ 06:28
22,03911

ชนิดของคำตามแนวคิดใหม่ (๖)

เขียนเมื่อ  21 May 2012 @ 13:33
2,00411

ชนิดของคำตามแนวคิดใหม่ (๖)

เขียนเมื่อ  21 May 2012 @ 13:32
1,091

ชนิดของคำตามแนวคิดใหม่ (๖)

เขียนเมื่อ  21 May 2012 @ 13:31
93811

ชนิดของคำตามแนวคิดใหม่ (๖)

เขียนเมื่อ  21 May 2012 @ 13:30
958

ชนิดของคำตามแนวคิดใหม่ (๕)

เขียนเมื่อ  21 May 2012 @ 13:28
5,3553

ชนิดของคำตามแนวคิดใหม่ (๔)

เขียนเมื่อ  21 May 2012 @ 13:24
2,3211

ชนิดของคำตามแนวคิดใหม่ (๓)

เขียนเมื่อ  21 May 2012 @ 13:20
10,284

หน่วยเสียงวรรณยุกต์

เขียนเมื่อ  10 Nov 2011 @ 09:53
22,3452

หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย

เขียนเมื่อ  10 Nov 2011 @ 09:47
40,2556

ที่มาของเรื่องสามก๊ก

เขียนเมื่อ  14 Feb 2011 @ 10:14
35,99818

ชนิด

เขียนเมื่อ  08 Feb 2011 @ 14:52
19,6057