การสอนหลักภาษาไทย

คำสรรพนาม
อ่าน 141 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 1
หน่วยเสียงวรรณยุกต์
อ่าน 11791 · ความเห็น 2
ข้อสอบเรื่อง หน่วยเสียงสระในภาษาไทย
อ่าน 9337 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 3
การสร้างคำ
อ่าน 26015 · ความเห็น 22
คำกริยาและคำช่วยกริยา
อ่าน 284 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 1
คำสรรพนาม
อ่าน 141 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 1
ชนิดของคำตามแนวคิดใหม่ (๖)
อ่าน 1206 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 1
หน่วยเสียงวรรณยุกต์
อ่าน 11791 · ความเห็น 2
หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย
อ่าน 12832 · ความเห็น 6
ข้อสอบเรื่อง หน่วยเสียงสระในภาษาไทย
อ่าน 9337 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 3
ที่มาของเรื่องสามก๊ก
อ่าน 13493 · ความเห็น 18
ชนิด
อ่าน 8419 · ความเห็น 7
แบบทดสอบชนิดของคำไทยตามแนวคิดใหม่
อ่าน 50152 · ดอกไม้ 3 · ความเห็น 28
การสร้างคำ
อ่าน 26015 · ความเห็น 22