ข้อสอบเรื่อง หน่วยเสียงสระในภาษาไทย

ข้อสอบเรื่องหน่วยเสียงสระในภาษาไทย

ข้อสอบวัดผลก่อนการเรียนและหลังการเรียน

วิชา ท๓๐๒๐๖  หลักภาษาไทย 

เรื่อง  หน่วยเสียงและหน่วยเสียงสระในภาษาไทย

 

  

 

๑.  หน่วยเสียงคืออะไร

                   ก.  เสียงที่คนในกลุ่มนั้น ๆ ออกได้ทั่วกัน

                   ข.  คำที่มีความหมายที่รู้กันในภาษานั้น ๆ

                   ค.  เสียงที่คนออกเสียงได้และมีความหมายในภาษา

                   ง.  เสียงย่อยที่สุดที่สามารถแยกความหมายของคำได้

๒.  หน่วยเสียงเมื่อรวมกันหลายหน่วยเสียงจะเป็นอะไร

                   ก.  หน่วยคำ

                   ข.  หน่วยวลี

                   ค.  หน่วยประโยค

                   ง.  หน่วยข้อความ

๓.  ข้อใดแสดงความแตกต่างระหว่างเสียง /ก/ กับเสียง /ม/

                   ก.  แก        กับ       แม่

                   ข.  กับ        กับ       มัด

                   ค.  กัน        กับ       มัน

                   ง.  กีด        กับ       มีด

๔.  ข้อใดแสดงความแตกต่างระหว่างเสียงวรรณยุกต์สามัญกับเสียงวรรณยุกต์เอก

                   ก.  ตา        กับ       ป่า

                   ข.  จำ        กับ       จ้ำ

                   ค.  ปา        กับ       ป่า

                   ง.  มา        กับ       หมา

 

 

 

 

๕.  หน่วยเสียงสระมีลักษณะพิเศษอย่างไร

                   ก.  เส้นเสียงจะแยกจากกัน

                   ข.  อวัยวะทำเสียงไม่กระทบกัน

                   ค.  กระแสลมจะถูกกักในช่องปาก

                   ง.  ปอดจะดันกระแสลมออกมาอย่างแรง

๖.  หน่วยเสียงในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่หน่วยเสียง

                   ก.  ๓  หน่วยเสียง

                   ข.  ๔  หน่วยเสียง

                   ค.  ๕  หน่วยเสียง

                   ง.  ๖  หน่วยเสียง

๗.  หน่วยเสียงสระในตำราหลักภาษาไทยเก่าเรียกว่าอย่างไร

                   ก.  เสียงกัก

                   ข.  เสียงแท้

                   ค.  เสียงแปร

                   ง.  เสียงดนตรี

๘.  คำใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ  “อะ”ทุกพยางค์

                   ก.  บวร

                   ข.  นคร

                   ค.  สังสรรค์

                   ง.  คนธรรพ์

๙.  คำว่า “ฤทธิ์”  ออกเสียงหน่วยเสียงสระอะไร

                   ก.  อะ

                   ข.  อิ

                   ค.  อี

                   ง.  อึ

๑๐.  คำว่า “คน”  ออกเสียงหน่วยเสียงสระอะไร

                   ก.  อะ

                   ข.  ออ

                   ค.  โอะ

                   ง.  ไม่มีเสียงสระ

 

 

๑๑.  คำว่า “คณะ” พยางค์ “ค” ใช้สระประเภทใด

                   ก.  สระลดรูป

                   ข.  สระลบรูป

                   ค.  สระคงรูป

                   ง.  สระเปลี่ยนรูป

๑๒.  คำว่า “ได้”  ออกเสียงหน่วยเสียงสระอะไร

                   ก.  อะ

                   ข.  อา

                   ค.  ไอ

                   ง.  อำ

๑๓.  คำใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ “อะ” ทุกคำ

                   ก.  เขา            พญา             ไว้

                   ข.  วจนะ        ทำ                 คฤห

                   ค.  กรรม        ฉัน                ใกล้

                   ง.  ขำ              ใจ                  ธรรม

๑๔.  คำในข้อใดมีคำที่ออกเสียงสระ  “อิ”

                   ก.  พฤต

                   ข.  ตฤณ

                   ค.  พฤกษ์

                   ง.  หฤโหด

๑๕.  คำในข้อใดมีคำที่ออกเสียงสระ  “อี”  ทุกคำ

                   ก.  หลีก              ตฤๅ

                   ข.  เสีย                ฦๅก

                   ค.  ฤๅ                 จีน

                   ง.  ปฤษฐ์           ศีล

๑๖.  คำในข้อใดออกเสียงหน่วยเสียงสระเหมือนกันทุกคำ

                   ก.  หนึ่ง             ฤค

                   ข.  มรณ์             สรร

                   ค.  คมน์             สร

                   ง.  กรรม            ไล้

 

 

๑๗.  คำในข้อใดออกเสียงสระ  “อึ”

                   ก.  ทฤฆ

                   ข.  ฤษยา

                   ค.  ทฤษฎี

                   ง.  ปฤศนา

๑๘.  คำในข้อใดออกเสียงสระคู่หน้าและสระคู่หลังเหมือนกันทุกคำ

                   ก.  ฤทัย              วลัย

                   ข.  พธู                ประตู

                   ค.  ฤดู                จมูก

                   ง.  เมล็ด            แมลง

๑๙.  คำในข้อใดออกเสียงสระเหมือนกันทุกคำ

                   ก.  เห็น              เขน

                   ข.  เคย               เซน

                   ค.  เล็นส์           เกม

                   ง.  เดิน               เขย

๒๐.  คำในข้อใดใช้สระลดรูปทุกคำ

                   ก.  เขิน              เห็น

                   ข.  นคร             ครบ

                   ค.  เชย               ควร

                   ง.  เฉลย             เปลี่ยว

๒๑.  คำในข้อใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ  “แอะ”

                   ก.  แขน

                   ข.  แตก

                   ค.  แล่น

                   ง.  แป้น

๒๒.  คำในข้อใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ  “โอะ”

                   ก.  ขจร

                   ข.  โจร

                   ค.  สรณ์

                   ง.  สกล

 

 

๒๓.  คำในข้อใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ  “อา”

                   ก.  เตา

                   ข.  เต่า

                   ค.  เต้า

                   ง.  เต๋า

๒๔.  คำในข้อใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ  “อะ”

                   ก.  น้ำ

                   ข.  ไป

                   ค.  เข้า

                   ง.  น้อง

๒๕.  คำในข้อใดออกเสียงหน่วยเสียงสระ  “อา”

                   ก.  จำ

                   ข.  จ้ำ

                   ค.  นำ

                   ง.  น้ำ

๒๖.  หน่วยเสียงสระในข้อใดมีเฉพาะหน่วยเสียงสระเดี่ยวเท่านั้น

                   ก.  อะ             อัว              อี

                   ข.  อู                เอือ            โอ

                   ค.  อือ             ออ              เอะ

                   ง.  อำ              อา              เอีย

๒๗.  ข้อใดมีหน่วยเสียงสระประสมอยู่ด้วย

                   ก.  วันไหนที่เธอเจ็บ

                   ข.  โปรดเก็บน้ำตาเธอไว้

                   ค.  ยามใดที่เธออ่อนล้า

                   ง.  เรียกหาซิมีฉันคอยปลอบโยน

๒๘.  คำในข้อใดมีคำที่ออกเสียงสระประสมประกอบอยู่ด้วย

                   ก.  บ้านใดไม่มีหนังสือ

                   ข.  บ้านนั้นก็คือบ้านป่า

                   ค.  เพราะเหตุปวงชนเกิดมา

                   ง.  ย่อมใฝ่วิชาเช่นกัน

 

 

๒๙.  คำในข้อใดออกเสียงสระเสียงยาวทุกพยางค์

                   ก.  เวลา

                   ข.  น้ำใจ

                   ค.  ของเขา

                   ง.  ธรรมดา

๓๐.  คำในข้อใดออกเสียงสระเสียงยาวทุกพยางค์

                   ก.  จิตใจ

                   ข.  ไม้ตาย

                   ค.  สนาน

                   ง.  ใกล้ตัว

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนหลักภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#แบบทดสอบ เรื่อง หน่วยเสียงสระ

หมายเลขบันทึก: 467290, เขียน: 05 Nov 2011 @ 12:06 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:54 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เข้าใจมากขึ้นละครับ

ดีมากเลยค่ะ

นางสาวปาริชาติ พัฒนศิลป์

ม.5/2 เลขที่15

big mallsize
IP: xxx.8.5.72
เขียนเมื่อ 

ไหน เฉลยละค้าบ