แบบทดสอบชนิดของคำไทยตามแนวคิดใหม่

แบบทดสอบชนิดของคำไทยตามแนวคิดใหม่

แบบทดสอบหลังเรียนวิชาหลักภาษาไทย

เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย

นักเรียนจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด และเลือกทำเครื่องหมาย  X   ในช่องที่นักเรียนเลือกแล้วเพียงข้อละครั้งเดียว

๑.  คำนาม

๑.  คำนามคืออะไร

                    ก.  คำที่เป็นชื่อของคน สัตว์ สถานที่ สิ่งของ

                    ข.  คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สถานที่สิ่งของ

                    ค.  คำที่สร้างมาจากคำกริยา โดยใช้คำว่า “การ” และ “ความ” นำหน้า

                    ง.  คำที่แสดงลักษณะของคำอื่นว่าเป็นอย่างไรรวมทั้งบอกการกระทำว่า ทำอะไร

๒.  คำที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้คำใดเป็นคำนาม

                    ก.  พี่เป็นคนภาคใต้

                    ข.  เขามาอย่างรวดเร็ว

                    ค.  มยุราเดินบนถนนสายนี้

                    ง.  ภูเขาสูงแค่ไหนก็ยังวัดได้

๓.  ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่มีคำนามปรากฏอยู่เลย

                    ก.  หมาวิ่งไล่แมว

                    ข.  ฉันยังจำเธอได้

                    ค.  นกตัวนี้เกาะบนกิ่งไม้

                    ง.  การกระทำเป็นเครื่องส่อเจตนา

๔.  ประโยคต่อไปนี้ประโยคใดมีคำนามมากที่สุด

                    ก.  คนเดินบนถนน

                    ข.  ฟ้ามืดท่าทางฝนจะตก

                    ค.  เดือนดาวกำลังจะลับจากฟ้า

                    ง.  สายันต์ไม่เคยลืมสัญญาของเขาเลย

๕.  ข้อความในข้อใดมีคำนามสามัญประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  เธอมาตามหาเขา

                    ข.  ความรักทำให้ลุ่มหลง

                    ค.  ถนนลื่นเพราะฝนตก

                    ง.  ใคร ๆ ก็รักคุณทองแดง

 

 

๖.  ข้อความในข้อใดมีคำนามสามัญประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  ท้องฟ้าวันนี้มีแดดอบอุ่น

                    ข.  พวกเราภูมิใจต่อคุณสมชาย

                    ค.  การเดินทำให้เขาแข็งแรงขึ้น

                    ง.  ผิดหวังทีสองที่ไม่เห็นน่ากลัวเลย

๗.  ข้อความในข้อใดมีคำนามวิสามัญประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  เรามาโรงเรียนทุกวัน

                    ข.  โรงเรียนของเราชื่อฉวางรัชดาภิเษก

                    ค.  มีพื้นที่กว้างขวางมากว่าโรงเรียนอื่น ๆ

                    ง.  เด็กนักเรียนทุกคนต้องใจเรียนเราจึงรักโรงเรียนของเรา

๘.  ข้อความในข้อใดมีคำลักษณนามประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  วันนี้อากาศดีมาก

                    ข.  ฝนไม่ตกเหมือนวันก่อนๆ

                    ค.  ท้องฟ้าสว่างไสวด้วยแสงตะวันอ่อน ๆ

                    ง.  นาน ๆ ครั้งที่เราจะพบกับบรรยากาศเช่นนี้

๙.  ข้อความในข้อใดมีคำลักษณะนามที่ใช้ตามหลังคำกริยา

                    ก.  เราสองคนเดินไปตามทางสายด่วน

                    ข.  แมวสองตัววิ่งหนีสุนัขอย่างไม่คิดชีวิต

                    ค.  หยุดอยู่ตรงนั้นตรงที่ฉันเคยเห็นเธอทุกวัน

ง.  คอยจนหลับไป  ๒  ตื่นแล้ว เพื่อนก็ยังไม่มา

๑๐.  ข้อความในข้อใดมีคำอาการนามประกอบด้วยอยู่ด้วย

                    ก.  การประปานครหลวงสั่งประกาศว่า

                    ข.  พนักงานทุกคนอย่างประท้วง

                    ค.  เพราะถ้าทำเช่นนั้น

                    ง.  ก็จะเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวง

 

 

 

 

 

๒. คำสรรพนาม

๑๑.  คำสรรพนามคืออะไร

                    ก.  คำที่ใช้แทนคำนาม

                    ข.  คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สถานที่สิ่งของ

                    ค.  คำที่เป็นชื่อคน สัตว์ สถานที่สิ่งของ

                    ง.  คำที่แสดงการกระทำของคน สัตว์ ว่า ทำอะไร

๑๒.  คำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นคำสรรพนาม

                    ก.  พี่เป็นคนภาคใต้

                    ข.  เขามาอย่างรวดเร็ว

                    ค.  มยุราเดินบนถนนสายนี้

                    ง.  ภูเขาสูงแค่ไหนก็ยังวัดได้

๑๓.  “เค้าบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมาเยี่ยม”

ประโยคนี้มีคำใดเป็นคำสรรพนาม

                    ก.  เค้า

                    ข.  ว่า

                    ค. จะ

                    ง.  มา

๑๔.  ประโยคใดมีคำบุรุษสรรพนามประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  หนูเป็นสัตว์สกปรก

                    ข.  หนูบางชนิดนำเชื้อโรคมาสู่คน

                    ค.  คนบางกลุ่มตั้งบริษัทกำจัดหนู

                    ง.  หนูเองก็ไม่ชอบหนูเหมือนกัน

๑๕.  ประโยคใดมีคำสรรพนามถามประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  พี่กำลังอ่านอะไร

                    ข.  คนอะไรเก่งอย่างนี้

                    ค.  ไหนคนนั้นมานี่หน่อยซิ

                    ง.  อะไรงานแค่นี้ยังทำไม่ได้

 

 

 

 

๑๖.  คำในข้อใดมีคำสรรพนามชี้เฉพาะ

                    ก.  ไหนคนไหนที่สอบได้ที่หนึ่ง

                    ข.  เด็กนี่ซนจังเลยมีท่าทีว่าจะฉลาด

                    ค.  ใครเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกบ้าง

                    ง.  นี้โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกที่มีเด็กเก่ง ๆ มาก

๑๗.  “เรื่องนี้เขาไม่ได้บอกใครเลย”

คำใดในประโยคนี้เป็นคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ

                    ก.  นี้

                    ข.  เขา

                    ค.  ไม่ได้

                    ง.  ใคร

๑๘.  คำในข้อใดมีคำสรรพนามแยกฝ่าย

                    ก.  กันมาหาแกด้วยความคิดถึง

                    ข.  ตำรวจต้องกันตัวเขาออกเป็นพยาน

                    ค.  นักเรียนทุกคนช่วยกันทำความสะอาด

                    ง.  เราทุกคนต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดโรค

๑๙.  คำสรรพนามประเภทใดที่ใช้คำเหมือนกับคำสรรพนามคำถาม

                    ก.  บุรุษสรรพนาม

                    ข.  สรรพนามชี้เฉพาะ

                    ค.  สรรพนามแยกฝ่าย

                    ง.  สรรพนามไม่ชี้เฉพาะ

๒๐.  ประโยคใดมีคำสรรพนามมากที่สุด

                    ก.  นี่เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในอำเภอฉวาง

                    ข.  ใครไม่ได้เรียนโรงเรียนนั่นจะต้องเสียใจ

                    ค.  เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเรียนให้มาก ๆ เข้าไว้

                    ง.  พวกเราต่างก็เป็นนักเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

 

 

 

 

 

๓.  คำกริยา

๒๑.  คำกริยาคืออะไร

                    ก.  คำที่ใช้แทนคำนาม

                    ข.  คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สถานที่สิ่งของ

                    ค.  คำที่เป็นชื่อคน สัตว์ สถานที่สิ่งของ

                    ง.  คำที่แสดงการกระทำและสภาพความมีความเป็น

๒๒.  คำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นคำกริยา

                    ก.  พี่เป็นคนภาคใต้

                    ข.  เขามาอย่างรวดเร็ว

                    ค.  มยุราเดินบนถนนสายนี้

                    ง.  ภูเขาสูงแค่ไหนก็ยังวัดได้

๒๓.  “เค้าบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมาเยี่ยม”

ประโยคนี้มีคำใดเป็นคำกริยาที่มีหน่วยกรรม

                    ก.  เค้า

                    ข.  บอก

                    ค.  ว่า

                    ง.  มา

๒๔.  ประโยคใดมีกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  หนูเป็นสัตว์สกปรก

                    ข.  หนูบางชนิดนำเชื้อโรคมาสู่คน

                    ค.  คนบางกลุ่มตั้งบริษัทกำจัดหนู

                    ง.  หนูเองก็ไม่ชอบหนูเหมือนกัน

๒๕.  ประโยคใดมีคำกริยาคุณสรรพประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  พี่กำลังอ่านอะไร

                    ข.  คนอะไรเก่งอย่างนี้

                    ค.  ไหนคนนั้นมานี่หน่อยซิ

                    ง.  อะไรงานแค่นี้ยังทำไม่ได้

 

 

 

 

๒๖.  คำในข้อใดมีคำกริยาทวิกรรมประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  ไหนคนไหนที่สอบได้ที่หนึ่ง

                    ข.  เธอส่งการบ้านให้ครูแล้วหรือยัง

                    ค.  ใครเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกบ้าง

                    ง.  ผู้ปกครองทุกคนชอบให้ลูกมาเรียนโรงเรียนนี้

๒๗.  “เรื่องนี้เขาไม่ได้บอกใครเลย”

ประโยคนี้มีคำใดเป็นคำกริยา

                    ก.  นี้

                    ข.  เขา

                    ค.  ไม่ได้

                    ง.  บอก

๒๘.  คำในข้อใดมีคำกริยานำประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  กันมาหาแกด้วยความคิดถึง

                    ข.  ตำรวจต้องกันตัวเขาออกเป็นพยาน

                    ค.  นักเรียนทุกคนทำความสะอาดห้องเรียน

                    ง.  เราทุกคนป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดโรคร้าย

๒๙.  “อารีย์เรียนจบไปแล้ว”

คำใดเป็นคำกริยาตาม

                    ก.  เรียน

                    ข.  จบ

                    ค.  ไป

                    ง.  แล้ว

๓๐.  ประโยคใดมีคำกริยาต้องเติมเต็ม

                    ก.  นี่เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในอำเภอฉวาง

                    ข.  ใครไม่ได้เรียนโรงเรียนนั่นจะต้องเสียใจ

                    ค.  เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเรียนให้มาก ๆ เข้าไว้

                    ง.  พวกเราต่างก็เป็นนักเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

 

 

 

 

๔.  คำช่วยกริยา

๓๑.  คำช่วยกริยาคืออะไร

                    ก.  คำที่ใช้นำหน้าคำกริยา

                    ข.  คำที่ใช้ตามหลังคำกริยา

                    ค.  คำที่แสดงความเข้มข้นของคำกริยา

                    ง.  คำที่บอกลักษณะทางไวยากรณ์ของคำกริยา

๓๒.  คำช่วยกริยามักจะเกิดในตำแหน่งใดของประโยค

                    ก.  หน้าคำกริยา

                    ข.  หลังคำกริยา

                    ค.  หน้าบทกรรม

                    ง.  หลังบทกรรม

๓๓.  “เค้าบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมาเยี่ยม”

ประโยคนี้มีคำใดเป็นคำช่วยกริยา

                    ก.  เค้า

                    ข.  บอก

                    ค.  จะ

                    ง.  มา

๓๔.  ประโยคใดมีคำช่วยกริยาประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  หนูเป็นสัตว์สกปรก

                    ข.  หนูบางชนิดนำเชื้อโรคมาสู่คน

                    ค.  คนบางกลุ่มตั้งบริษัทกำจัดหนู

                    ง.  หนูชอบอยู่ในสถานที่ไม่ค่อยสะอาดนัก

๓๕.  ประโยคใดมีคำช่วยกริยาประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  พี่กำลังอ่านอะไร

                    ข.  คนอะไรเก่งอย่างนี้

                    ค.  อะไรงานแค่นี้ทำไม่ได้

                    ง.  ไหนคนนั้นมานี่หน่อยซิ

 

 

 

 

๓๖.  คำในข้อใดมีคำช่วยกริยาประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  ไหนคนไหนที่สอบได้ที่หนึ่ง

                    ข.  เธอเคยทำความดีอะไรมาบ้าง

                    ค.  ใครเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกบ้าง

                    ง.  ผู้ปกครองทุกคนชอบให้ลูกมาเรียนโรงเรียนนี้

๓๗.  “เรื่องนี้ยังไม่บอกให้ใครรู้”

ประโยคนี้มีคำใดเป็นคำช่วยกริยา

                    ก.  ยัง

                    ข.  ไม่

                    ค.  บอก

                    ง.  รู้

๓๘.  คำในข้อใดมีคำช่วยกริยาประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  กันมาหาแกด้วยความคิดถึง

                    ข.  ตำรวจกันตัวเขาออกเป็นพยาน

                    ค.  เราทุกคนป้องกันตัวเองจากโรคร้าย

                    ง.  นักเรียนกำลังทำความสะอาดห้องเรียน

๓๙.  “เจ้าเก่งถูกนักเรียนรังแก”

คำใดเป็นคำช่วยกริยา

                    ก.  เก่ง

                    ข.  ถูก

                    ค.  นักเรียน

                    ง.  รังแก

๔๐.  ประโยคใดมีคำช่วยกริยาประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  นี่เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในอำเภอฉวาง

                    ข.  ใครไม่ได้เรียนโรงเรียนนั่นจะต้องเสียใจ

                    ค.  เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเรียนให้มาก ๆ เข้าไว้

                    ง.  พวกเราต่างก็เป็นนักเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

 

 

 

 

๕.  คำวิเศษณ์

๔๑.  คำวิเศษณ์คืออะไร

                    ก.  คำที่ใช้ขยายคำกริยา

                    ข.  คำที่เป็นคำหลักของกริยา

                    ค.  คำที่แสดงความเข้มข้นของคำกริยา

                    ง.  คำที่บอกลักษณะทางไวยากรณ์ของคำกริยา

๔๒.  คำวิเศษณ์มักจะเกิดในตำแหน่งใดของประโยค

                    ก.  หน้าคำกริยา

                    ข.  หลังคำกริยา

                    ค.  หน้าบทกรรม

                    ง.  หลังบทกรรม

๔๓.  “นกตัวนี้บินสูง”

ประโยคนี้มีคำใดเป็นคำวิเศษณ์

                    ก.  ตัว

                    ข.  นี้

                    ค.  บิน

                    ง.  สูง

๔๔.  ประโยคใดมีคำวิเศษณ์ประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  หนูเป็นสัตว์สกปรก

                    ข.  หนูบางชนิดนำเชื้อโรคมาสู่คน

                    ค.  คนบางกลุ่มตั้งบริษัทกำจัดหนู

                    ง.  หนูชอบอยู่ในสถานที่ไม่ค่อยสะอาดนัก

๔๕.  ประโยคใดมีคำวิเศษณ์สามัญประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  พี่กำลังอ่านอะไร

                    ข.  คนอะไรเก่งอย่างนี้

                    ค.  อะไรงานแค่นี้ทำไม่ได้

                    ง.  ไหนคนนั้นมานี่หน่อยซิ

 

 

 

 

๔๖.  คำวิเศษณ์ขยายเฉพาะของคำว่า “แดง” คือคำอะไร

                    ก.  ปี๋

                    ข.  อื๋อ

                    ค.  แจ๋

                    ง.  ปรี๋ด

๔๗.  คำวิเศษณ์ในประโยคใดที่แสดงการถาม

                    ก.  ใครจริงใจกับฉันบ้าง

                    ข.  ไม่มีใครจริงใจกับฉันเลย

                    ค.  ใคร ๆ มาแล้วก็ผ่านไปทุกคน

                    ง.  ถึงฉันจะช้ำแค่ไหนก็ไม่บอกใคร

๔๘.  คำในข้อใดมีคำวิเศษณ์บอกเวลาประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  เมื่อวานผมเจอเธอหน้าโรงเรียน

                    ข.  เราช่วยกันทำการบ้านที่ครูสั่งไว้

                    ค.  เมื่อทำการบ้านเสร็จเราก็ไปกินข้าว

                    ง.  เราจึงสามารถส่งการบ้านตามที่คุณครูสั่งไว้

๔๙.  “นักเรียนทุกคนรักเจ้าเก่งมาก ๆ ”

คำใดเป็นคำวิเศษณ์

                    ก.  ทุกคน

                    ข.  รัก

                    ค.  เก่ง

                    ง.  มาก ๆ

๕๐.  “เขาขยันที่สุด”

ประโยคนี้มีคำวิเศษณ์ประเภทใดประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  คำวิเศษณ์สามัญ

                    ข.  คำวิเศษณ์ขยายเฉพาะ

                    ค.  คำวิเศษณ์แสดงคำถาม

                    ง.  คำวิเศษณ์บอกเวลา

 

 

 

 

๖.  คำบอกกำหนด

๕๑.  คำบอกกำหนดคืออะไร

                    ก.  คำที่ใช้ขยายคำนาม

                    ข.  คำที่ใช้ขยายคำกริยา

                    ค.  คำที่ใช้ขยายคำอุทาน

                    ง.  คำที่ใช้ขยายคำวิเศษณ์

๕๒.  คำบอกกำหนดมักจะเกิดในตำแหน่งใดในนามวลี

                    ก.  หน้าคำนาม

                    ข.  หลังคำนาม

                    ค.  หน้าบทกริยา

                    ง.  หลังบทกริยา

๕๓.  “นกตัวนี้บินสูง”

ประโยคนี้มีคำใดเป็นคำบอกกำหนด

                    ก.  ตัว

                    ข.  นี้

                    ค.  บิน

                    ง.  สูง

๕๔.  ประโยคใดมีคำบอกกำหนดประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  เราทุกคนรักโรงเรียนนี้มาก

                    ข.  เราต้องทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

                    ค.  นี่โรงเรียนที่ดีที่สุดในอำเภอฉวาง

                    ง.  เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนและตัวเรา

๕๕.  ประโยคใดมีคำบอกกำหนดประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  พี่กำลังอ่านอะไร

                    ข.  คนอะไรเก่งอย่างนี้

                    ค.  อะไรงานแค่นี้ทำไม่ได้

                    ง.  ไหนคนนั้นมานี่หน่อยซิ

 

 

 

 

๕๖.  คำใดแสดงการบอกกำหนดที่ไกลที่สุด

                    ก.  นี้

                    ข.  นั้น

                    ค.  นู้น

                    ง.  โน่น

๕๗.  คำใดที่บอกกำหนดที่ใกล้ที่สุด

                    ก.  นี่

                    ข.  นี้

                    ค.  นั่น

                    ง.  นั้น

๕๘.  คำในข้อใดมีคำบอกกำหนดบอกเวลาประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  เมื่อวานผมเจอเธอหน้าโรงเรียน

                    ข.  เราช่วยกันทำการบ้านที่ครูสั่งไว้

                    ค.  เมื่อทำการบ้านเสร็จเราก็ไปกินข้าว

                    ง.  เราจึงสามารถส่งการบ้านนี้ตามที่คุณครูสั่งไว้

๕๙.  “นักเรียนคนไหนส่งงานทุกชิ้นเขาก็จะไม่ติด ร”

คำใดเป็นคำบอกกำหนด

                    ก.  คน

                    ข.  ไหน

                    ค.  ทุก

                    ง.  ไม่

๖๐.  “เด็กโรงเรียนนี้มาจากสถานที่ต่าง ๆ หลายพื้นที่”

คำใดเป็นคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะ

                    ก.  นี้

                    ข.  จาก

                    ค.  ที่

                    ง.  ต่าง ๆ

 

 

 

 

๗.  คำเกี่ยวกับจำนวน

๖๑.  คำเกี่ยวกับจำนวนคืออะไร

                    ก.  คำที่ใช้บอกเวลา

                    ข.  คำที่ใช้บอกสถานที่

                    ค.  คำที่ใช้บอกลักษณะ

                    ง.  คำที่ใช้บอกปริมาณ

๖๒.  คำเกี่ยวกับจำนวนมักจะเกิดในตำแหน่งใดในนามวลี

                    ก.  หน้าคำนาม

                    ข.  หลังคำนาม

                    ค.  หน้าคำกริยา

                    ง.  หลังคำกริยา

๖๓.  “โรงเรียนนี้มีนักเรียนพันกว่าคน”

ประโยคนี้มีคำใดเป็นคำเกี่ยวกับจำนวน

                    ก.  ตัว

                    ข.  นี้

                    ค.  พัน

                    ง.  คน

๖๔.  ประโยคใดมีคำเกี่ยวจำนวนประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  เราทุกคนรักโรงเรียนนี้มาก

                    ข.  เราต้องทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

                    ค.  นี่โรงเรียนที่ดีที่สุดในอำเภอฉวาง

                    ง.  เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนและตัวเรา

๖๕.  ประโยคใดมีคำเกี่ยวกับจำนวนประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  เด็กคนนี้เก่งที่สุด

                    ข.  ปกติจะขยันเรียน

                    ค.  รวมทั้งชอบช่วยงานโรงเรียน

                    ง.  เวลาสอบก็มักจะได้ที่หนึ่งเสมอ

 

 

 

 

๖๖.  คำใดแสดงการบอกจำนวน

                    ก.  ห้า

                    ข.  ที่ห้า

                    ค.  ราว

                    ง.  กว่า

๖๗.  ประโยคใดมีคำบอกลำดับประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  ฉันจะรักเธอเป็นคนสุดท้าย

                    ข.  แม้ว่าเธอจะดีหรือร้าย

                    ค.  ฉันก็หมายรักเธอแน่นอน

                    ง.  ถึงคนจะประณามเหยียดหยามเธอ

๖๘.  คำในข้อใดมีคำหน้าจำนวนประกอบอยู่ด้วย

                    ก.  ในโรงเรียนเรามีเพื่อนมากมาย

                    ข.  แต่ละวันมีนักเรียนราว ๆ พันคน

                    ค.  เราได้พบปะกับเขาพูดคุยและเล่นหัวด้วยกัน

                    ง.  เราจึงรักที่ได้มาโรงเรียนและเรียนในโรงเรียนนี้

๖๙.  “นักเรียนมากกว่าพันคนจะมาโรงเรียนแต่เช้า”

คำใดเป็นคำหลังจำนวน

                    ก.  มาก

                    ข.  กว่า

                    ค.  พัน

                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนหลักภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#แบบทดสอบชนิดของคำตามแนวคิดใหม่

หมายเลขบันทึก: 424873, เขียน: 08 Feb 2011 @ 14:47 (), แก้ไข: 18 Sep 2012 @ 11:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 52, อ่าน: คลิก


ความเห็น (52)

น.ส.สกุลรัตน์ บาลจ่าย
IP: xxx.229.106.10
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้

น.ส.สกุลรัตน์ บาลจ่าย

เลขที่ 22 ม.505

น.ส.ศิริลักษณ์ ทองใหม่ ม.5/4 เลขที่ 3
IP: xxx.31.126.69
เขียนเมื่อ 

อาจารย์เก่งจังเลยน่ะค่ะ ทำเว็บเองเลย

วิสาขะ บุญปถัมภ์
IP: xxx.173.42.6
เขียนเมื่อ 

อ่านความรู้แล้วดูเหมือนจะเข้าใจนะคะ แต่มาทำแบบทดสอบก็งงค่ะ ทำไม่ค่อยถูกเลย เดี๋ยวจะอ่านใหม่ทำแบบทดสอบใหม่ค่ะ หากทำไม่ถูกจริงๆ ก็จะขอเฉลยนะคะ   

น.ส.เสาวลักษณ์ งามประดิษฐ์
IP: xxx.25.126.252
เขียนเมื่อ 

มีเนื้อหาสาระ ความรู้ดีมากค่ะ  อ.

นางสาว ชนาพร เราอิสระการ
IP: xxx.173.16.253
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ..

จินตวี
IP: xxx.26.134.149
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆค่ะ กับ สาระความรู้ดีๆแบบนี้ ขอบคุณค่ะ

ครูโอ๋(ฟากกว๊านวิทยาคม)
IP: xxx.7.230.194
เขียนเมื่อ 

ขยันเหมือนเดิมเลยนะคะอาจารย์ ครูภาษาไทยเราต้องทันความรู้ใหม่

ศิริวรรณ หิรัญวัฒนสุข
IP: xxx.77.216.72
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบสุดยอดค่ะ

ศิริวรรณ หิรัญวัฒนสุข เลขที่17 ม. 5/5
IP: xxx.77.216.72
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบดีมากค่ะ

แพรวา อินดี้
IP: xxx.12.74.161
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบดีมากๆเลยคะ อ่านไปลองทำไปด้วย ^^ มีเฉลยไหมคะ

ครูปกรณ์ ท.พ.ว.
IP: xxx.77.155.71
เขียนเมื่อ 

เป็นวิทยาทานที่ดีมากครับ ของให้อาจารย์มีความสุขความเจริญครับ

ณรงค์
IP: xxx.93.205.13
เขียนเมื่อ 

ขอเฉลยข้อสอบ แบบทดสอบชนิดของคำตามแนวคิดใหม่

นางสาวอภิญา คำตัน
IP: xxx.183.68.200
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการนำแนวข้อสอบมาเป็นแนวทาง ซึ่งตอนนี้หนูเองก็กำลังเรียนเรื่องนี้อยู่พอดี รบกวนขอเฉลยด้วยจะได้ไหมคะ อยากรู้ว่าที่ทำไปถูกต้องรึเปล่า

IP: xxx.48.226.158
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับข้อสอบดีมาก

IP: xxx.11.160.43
เขียนเมื่อ 

ขอคำตอบหน่อยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เฉลยอยู่ไหนค่ะ

 

nina
IP: xxx.49.110.95
เขียนเมื่อ 

ไม่มีเฉลยหรอค่ะ

folk
IP: xxx.52.202.24
เขียนเมื่อ 

เฉลย เฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลยเฉลย

จุฑารัตน์ ยะโส
IP: xxx.29.178.62
เขียนเมื่อ 

ค่ะ เป็นสิ่งที่เพิ่มพูนความรู้

Nong Nudood
IP: xxx.173.14.18
เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้เพิ่มเติมที่ดีมากคร๊

นางสาวนัทธิดา ช่วยทุกข์ 503 เลขที่34
IP: xxx.173.14.18
เขียนเมื่อ 

ค่ะ เป็นความรู้เพิ่มเติมที่ดีค่ะ

Satida Sittirat
IP: xxx.205.203.196
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน่ะค่ะ อาจารย์ :)

Chanakan khotcharit
IP: xxx.25.243.85
เขียนเมื่อ 

มีเฉลยให้กูไม่

term
IP: xxx.173.244.247
เขียนเมื่อ 

ติวก่อนสอบ

ประเสริฐ ศรีราชพัฒน์
IP: xxx.10.249.107
เขียนเมื่อ 

มีเฉลยให้สำหรับสุภาพชนครับแต่ว่า เหี้ยชนแบบ Chanakan khotcharit ไม่มีให้ครับ

สมชาย หมายปอง
IP: xxx.108.110.53
เขียนเมื่อ 

เเล้วเฉยล่ะคับ 

maneerat
IP: xxx.154.140.215
เขียนเมื่อ 

หนูขอเฉลยด้วยได้ไหมค

DEE DEE
IP: xxx.100.199.220
เขียนเมื่อ 

หนูขอเฉลยหน่อยได้มั้ยคะ ?

noot
IP: xxx.87.216.191
เขียนเมื่อ 

อยากได้เฉลยด้วยน่ะคะ จะปริ้นซ์ไปให้ลูกได้ทำก่อนสอบ เพราะไม่มีเงินไปเรียนพิเศษที่ไหน มีแค่คอมพิวเตอร์เก่าๆที่พอจะหาความรู้ได้ ขอบพระคุณมากนะคะ

เเเ
IP: xxx.51.32.58
เขียนเมื่อ 

เฉลย

เด็กป.6
IP: xxx.68.6.63
เขียนเมื่อ 

ขอเฉลยหน่อยค่ะ

Chotika Konkan
IP: xxx.158.167.133
เขียนเมื่อ 

หนูขอดูเฉลยหน่อยค่ะ หนูจะมาลองทดสอบเพื่อฝึกทักษะเป็นแนวข้อสอบค่ะ ^^

ปิยะนาถ
IP: xxx.68.107.71
เขียนเมื่อ 

ขอเฉลยด้วยได้ไหม จะเอาไปให้ลูกเพื่อเป็นแนวข้อสอบค่ะ ขอบคุณค่ะ

เทพอานน
IP: xxx.158.166.195
เขียนเมื่อ 

อ.ครับผมขอเฉลยหน่อยครับ

Saipin
IP: xxx.158.166.159
เขียนเมื่อ 

ครูค่ะหนูขอเฉลยหน่อยได้มั้ยค่ะ

ไม่รู้ว่าทำถูกกี่ข้อน่ะค่ะ

พรทิพย์ เอี่ยมสาย
IP: xxx.158.165.200
เขียนเมื่อ 

ขอเฉลยด้วยคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

Aonna
IP: xxx.158.167.184
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบสุดยอดเลยค่ะ ขอเฉลยได้ไมค่ะเพื่อความแน่ใจ

ซึ่งมีประโยชน์มากในการเรียนการสอนค่

Noonat
IP: xxx.68.249.148
เขียนเมื่อ 

ขอเฉลยหน่อยค่ะ หนูจะเอาข้อสอบของครูไปติวนักเรียนค่ะ

Ong
IP: xxx.68.241.5
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาส่งเฉลยให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

Wat
IP: xxx.68.233.83
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอเฉลยหน่อยครับ

ขอบพระคุณมากครับ

Nipathon Saensuk
IP: xxx.158.162.78
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอเฉลยหน่อยได้ไหมค่ะ

นิตยา
IP: xxx.68.241.65
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบของอาจารย์ครบเลยค่ะ จะให้ลูกลองทำก่อนสอบ รบกวนอาจารย์เฉลยคำตอบให้ได้มั๊ยคะ 

สุภาวดี
IP: xxx.68.241.35
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ รบกวนขอเฉลยด้วยค่ะ จะให้ลูกฝึกทำโจทย์เพื่อไปสอบที่โรงเรียน ขอบคุณมากค่ะ

ปัทมาศ
IP: xxx.158.161.100
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอเฉลยด้วยได้ไม๊คะ ขอบคุณมากค่ะ

สุวิชา
IP: xxx.232.198.24
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบดีงามมากเลยค่ะอาจารย์

หนูรบกวนขอเฉลยเพื่อให้ลูกทดลองทำก่อนสอบอ่ะค่ะ

ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ^ ^

ขอเฉลยได้ไหมค่ะ อาจาร์ย
IP: xxx.7.31.98
เขียนเมื่อ 

ส่ง เฉลยให้หน่อย นะค่ะขอบพระคุณค่ะ

สุชาดา
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ขอเฉลยหน่อยค่ะ

สุชาดา
IP: xxx
เขียนเมื่อ 

ขอเฉลยหน่อยค่ะ

สุกัญญา
IP: xxx.145.131.183
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ทำข้อสอบให้นะคะ รบกวนขอเฉลยหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะ

สุกัญญา
IP: xxx.145.131.183
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่จัดทำข้อสอบให้นะคะ มีประโยชน์มากเลยค่ะ รบกวนขอเฉลยหน่อยได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

ปุญญพัฒน์
IP: xxx.108.108.67
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอเฉลยด้วยได้มั้ยครับ 

ดาวฤทัย ศุภะโกศล
IP: xxx.229.83.98
เขียนเมื่อ 

ขอเฉลยหน่อยได้ไหมค่ะ