เล่าเรื่องพิธีกรรม

  ติดต่อ

อนิจจา... โลงทอง.

เขียนเมื่อ  
1,845 2

ทำบุญสะเดาะเคราะห์

เขียนเมื่อ  
3,366 3

นิมนต์พระกิ่รูป

เขียนเมื่อ  
10,955 5

แต่งงาน

เขียนเมื่อ  
1,840 4

จุดธูปหรือเทียนก่อน

เขียนเมื่อ  
10,869 22

การถวายผ้าอาบน้ำฝน

เขียนเมื่อ  
7,119 2

บทขัด

เขียนเมื่อ  
8,932 4

ไปไหว้ลาบวช

เขียนเมื่อ  
5,633 10

วันเฉลิมฯ ไม่สวดไม่เผา

เขียนเมื่อ  
4,075 1 8

นั่งบาตรหัวษา

เขียนเมื่อ  
1,856 6

สวดถอน

เขียนเมื่อ  
44,011 14

ถวายข้าวพระพุทธ

เขียนเมื่อ  
33,068 15

ฉันเพลบ้านโยม

เขียนเมื่อ  
5,466

ไปรดน้ำศพ

เขียนเมื่อ  
7,583

การเวียนเทียน

เขียนเมื่อ  
9,890 13