เล่าเรื่องพิธีกรรม

  ติดต่อ

อนิจจา... โลงทอง.

เขียนเมื่อ  
1,803 2

ทำบุญสะเดาะเคราะห์

เขียนเมื่อ  
3,291 3

นิมนต์พระกิ่รูป

เขียนเมื่อ  
10,249 5

แต่งงาน

เขียนเมื่อ  
1,802 4

จุดธูปหรือเทียนก่อน

เขียนเมื่อ  
10,157 22

การถวายผ้าอาบน้ำฝน

เขียนเมื่อ  
7,004 2

บทขัด

เขียนเมื่อ  
8,500 4

ไปไหว้ลาบวช

เขียนเมื่อ  
5,473 10

วันเฉลิมฯ ไม่สวดไม่เผา

เขียนเมื่อ  
3,922 1 8

นั่งบาตรหัวษา

เขียนเมื่อ  
1,833 6

สวดถอน

เขียนเมื่อ  
40,848 14

ถวายข้าวพระพุทธ

เขียนเมื่อ  
31,477 15

ฉันเพลบ้านโยม

เขียนเมื่อ  
5,137

ไปรดน้ำศพ

เขียนเมื่อ  
7,278

การเวียนเทียน

เขียนเมื่อ  
9,862 13