BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

การถวายผ้าอาบน้ำฝน


การถวายผ้าอาบน้ำฝน

วันนี้ คณะญาติโยมที่คุ้นเคยและเพื่อนสหธรรมิก ได้นำของมาถวายก่อนเข้าพรรษาที่กุฏิ ซึ่งมีธูปเทียนทั่วไป เทียนใหญ่ประจำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน  น้ำ กระดาษ และอื่นๆ...  แต่ในการกล่าวคำถวายนั้น ได้ยกให้ผ้าอาบน้ำฝนเป็นประธาน  ส่วนสิ่งของเหล่าอื่นนั้นจัดให้เป็นบริวาร  จึงได้มีการคุยกันเรื่องผ้าอาบน้ำฝน  ซึ่งผู้เขียนก็ลืมๆ ไปแล้วเหมือนกัน การที่ได้คุยกันวันนี้ ทำให้ได้ฟื้นความรู้เรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้ง จึงนำมาเล่าไว้ที่นี้...

ตามพระวินัยบอกว่า เมื่อยังอีก ๑ เดือนก่อนถึงฤดูฝน (ฤดูฝนเริ่มแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘) นั่นคือ เมื่อถึงแรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ ให้พระภิกษุแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนได้ ถ้าแสวงหาก่อนจากนั้นย่อมเป็นอาบัติ... ตามนัยนี้ จะเห็นได้ว่า เมื่อถึงแรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ หรือก่อนเข้าพรรษา ๑ เดือนนั้น บรรดาญาติโยมสามารถถวายผ้าอาบน้ำฝนเพื่อพระภิกษุได้...

สำหรับพระภิกษุนั้น แม้จะได้ผ้าอาบน้ำฝนมาแล้ว แต่ก็ไม่สามารถตัดเย็บหรืออธิษฐานใช้ผ้านั้นได้ ต้องรอให้ถึงกึ่งเดือนก่อนเข้าพรรษา กล่าวคือ ต้องให้ถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ ก่อน จึงจะตัดเย็บแล้วอธิษฐานใช้เป็นผ้าอาบน้ำฝนได้ตามความต้องการ... และเมื่อเข้าพรรษาซึ่งเป็นฤดูฝนแล้วนั้น พระภิกษุสามารถตัดเย็บแล้วอธิษฐานใช้ผ้าได้ตามต้องการ ซึ่งเมื่อเป็นดังนี้ หมายความว่า ภายในพรรษาหรือตลอดฤดูฝนนั้น ญาติโยมสามารถถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ตลอด...

ตามนัยข้างต้น การถวายผ้าอาบน้าฝนจึงจำแนกได้เป็น ๒ สมัย กล่าวคือ

  • วิสามัญสมัย เป็นช่วงระยะเวลาการถวายผ้าอาบน้ำฝนนอกฤดูฝน คือ ตั้งแต่ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
  • สามัญสมัย เป็นช่วงระยะเวลาการถวายผ้าอาบน้ำฝนภายในฤดูฝน คือ ตั้งแต่ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ 

..........

สำหรับคณะหรือบุคลที่นิยมไปถวายเทียนใหญ่ประจำพรรษาพร้อมของอื่นๆ ในช่วงก่อนเข้าพรรษานั้น  ถ้ายังไม่ถึงแรมค่ำ ๑ เดือน ๗  ในตอนที่จะกล่าวคำถวายนั้น ไม่อาจจะกล่าวคำถวายโดยยกผ้าอาบน้ำฝนเป็นประธาน แล้วให้เทียนใหญ่ประจำพรรษาและสิ่งอื่นๆ เป็นบริวารได้... จะต้องยกให้เทียนใหญ่ประจำพรรษาเป็นประธาน หรืออาจกล่าวคำเป็นกลางโดยไม่ยกสิ่งใดเป็นประธาน กล่าวคือ ถวายเป็นเพียงสังฆทานเท่านั้นก็ได้...

แต่ถ้าถึงแรมค่ำ ๑ เดือน ๗ แล้ว ในตอนกล่าวคำถวายจะยกให้ผ้าอาบน้ำฝน เทียน หรือสิ่งของอันสมควรอื่นๆ สักอย่างหนึ่งเป็นประธาน แล้วให้สิ่งอื่นๆ เป็นบริวารก็ได้ ไม่ถือว่าผิดพระวินัย...

 

อนึ่ง สำหรับเรื่องผ้าอาบน้ำฝนนี้ ผู้สนใจเพิ่มเติม สามารถอ่านจากพระไตรปิฏกได้ โดย คลิกที่นี้ 

......

บางท่านอาจสงสัยว่า ถ้าอย่างนั้น ในเวลาอื่นๆ กล่าวคือ ที่มิใช่ในช่วงฤดูฝน พระภิกษุไม่อาจใช้ผ้าอาบน้ำฝนได้หรือ ? ... ประเด็นนี้ ตอบว่า ใช้ได้ แต่ต้องอธิษฐานผ้านั้นเป็น บริขารโจล คือเป็นท่อนผ้าเล็กน้อยอื่นๆ แต่ไม่อาจอธิษฐานเป็นผ้าอาบน้ำฝนเท่านั้น...

หมายเลขบันทึก: 194650เขียนเมื่อ 16 กรกฎาคม 2008 22:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 01:04 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

นมัสการพระคุณเจ้า

/เข้ามารับอานิสงฆื ในเทศกาลบุญ

/ปลื้มกับการดูข่าวการร่วมมือหล่อเทียนพรรษาของชาวบ้านหลายแห่ง

/แรงศรัทธายังอยู่

/ดีใจที่เพื่อนร่วมงานต่างศาสนิกหลายคนงด อบายมุขเข้าพรรษา

/ตั้งเจตนาจะหยุดตลอดไป

/อ่านบันทึก พระคุณเจ้าแล้วนำไปถกต่อ แนะนำให้เข้าอ่านสิ่งดีๆ

/ถ้า บุญ คือสิ่งดีๆ ในเทศกาลนี้

/ผมทำบุญแล้วครับ///////

P

บังหีม

  • อนุโมทนา...

อนึ่ง เริ่มจำได้แล้วว่า บังมักจะเข้ามาช่วงนี้เสมอ (ประมาณตีหนึ่ง) ซึ่งเป็นเวลาที่อาตมาใกล้ๆ จะจำวัด...

เจริญพร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท