นุชรัตน์
ดร. นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

อนุทินล่าสุด


นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

วันนี้ กับ หมอองค์กร ดร จันทวรรจ์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

Tripเปลี่ยนที่ทานข้าว
วัดหลวงตามหาบัว วันที่ 26 เมษความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

26 เมษายน 62

ได้รับ สาสน์ จากท่าน รศ.ดร.กชพร ด้วยความห่วงใย และ กำลังใจอยากให้สำเร็จ

ตัวอย่าง บันทึก การcoach ระหว่าง coaching team1กับcoaching team2สมมุติ อ กชพร เป็น big brother ก็จะมีบันทึกการพบกัน กับ coaching team 1จำนวน 4ครั้งแล้ว(4mandays) คือ ที่ร้านกระเทย ที่ รร ราชภัฏกรีนวิว 1,2และที่ รร ริมปาว เหลืออีก 4mandays

ส่วนที่ coaching team1เจอกับ coaching team2ครั้งที่ 1เมื่อวานนี้

ด้วยความซาบซึ้ง ค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

25 เมษายน 2562เตรียมการตรวจราชการ ท่านใหม่ การทำงาน กับทีมงาน - ประชุมผู้รับผิดชอบข้อมูลทุกหน่วยงาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ น่าจะทุกอย่าง- เจ้าภาพเช็คตรวจสอบ รอข้อมูล .. ประชุมเสร็จ แต่ ต้องตามเช็ครายละเอียดอีกมากมาย- ทำเอกสาร คือไม่เสร็จ ได้ไม่ครบ .แล้วจะเสนออย่างไรมันก็ควรมีตัวเลขบ้าง // ทำเป็นร้อยละ ทำรูปเล่ม เซ็ตคนเตรียมเอกสาร ทำ ppt ทำสถานที่ พาไปรับประทานอาหารตอนเย็น เตรียมของที่ระลึก ฯลฯ

การเตรียมการ ถือว่าลำบากเหมือนกัน เพราะ คนที่มอบหมายทำได้ไม่เต็มที่ (หรือไม่ถูกใจตัวเอง) แต่ ตัวเอง เริ่มเข้าใจและเห็นภาพ ประเด็น เนื้องาน ยิ่งขึ้น .. ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์กับจังหวัดเราความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

10 เมษายน 2562 ประชุมปฐมวัย

ถามผู้รับผิดชอบ ว่าต้องการอะไร … คตก คือ “เน้นย้ำข้อมูล บอก Road Map ทบทวนยุทธฯ ทำแผนพัฒนา ทำคำสั่ง ….. “มากไปไหม” ..มากค่ะ แต่อยากให้ออกมาดี ถามตามว่า คนที่มาร่วมประชุมเขาจะได้อะไร ??? “…????? “

ต้องมานั่งเรียบเรียงวาระใหม่ เพื่อสื่อสาร กับผู้เข้าร่วมประชุมและที่สำคัญเจ้านายนั่งหัวโต๊ะ
เริ่มประชุม – ตัวแทน ท้องถิ่น เทศบาล พม สธ บ้านพัก และ ศน.ศธจ

สะท้อนคิด การร่วมมือกันทำงานบูรณาการจังหวัด เป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจและร่วมมือกัน ในวันนี้ ยังมีมุมมองว่า จังหวัดได้ แต่เขต หน่วยงานตนเอง ไม่ได้ อะไร . การที่จะให้คนอื่นๆ มองไปที่ภาพจังหวัด ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ คนในจังหวัดมีคุณภาพดี เศรษฐกิจดีขึ้น .. มันยังไม่เกิดกับ บุคลาคกรในภาครัฐ ทำไปก็เริ่มเหนื่อยใจไป

อ่านเพิ่ม .. https://www.gotoknow.org/posts/661031ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

จากกลุ่มเล็กๆ เมื่อ ปี 2557 ที่ คนของทางราชการ มาเจอ กับองค์กร NGO ActionAid กลายเป็นกลุ่ม คนทำงานเป็นเพื่อนกัน กลุ่มเรา มี ผู้ปกครอง เกษตรกร ผอ.รร. ผอ.นิเทศ ศึกษานิเทศก์ ประธานสภา อบจ. เราเริ่มมีเพื่อนทำงานเพิ่มขึ้นๆ ภายใต้ใช้ชื่อว่า สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ ชักชวน ผอ.และ ครู ทำงาน คนราชการ ต้องหาเวลาว่างที่ไม่ใช่นโยบาย การสั่งการ สนับสนุน ให้สถานศึกษา ได้ทำในสิ่งที่เขา คิดว่าคือบริบทเขา

วันนี้เราคุยเรื่อง งานอาชีพ .ที่จะเกิดขึ้น มีทีมเสนอเรื่องของดินปั่น และหาโรงเรียนที่จะทดลองทำดู มีอาสาสมัคร 4 โรงเรียน ศน.ที่เป็นนักวิชาการกลุ่ม ลองถามว่า ลำบากไหม ถ้าจะทำเรื่องหลักสูตรไปควบคู่กัน ผอ.ก็ จ้ากพร้อมกัน ไม่ได้ๆ มันจะไม่ได้ ..ก็เลยจะทำแบบคู่ขนาน เรื่องวิชาการ ให้ฝ่ายวิชาการ คอยสนับสนุนช่วยเหลือ ไม่ให้ รร รู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก รุงรัง กำหนดวันไป เติมความรู้ ที่แหล่งเรียนรู้ ที่ติดต่อไว้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุน (2 อาทิตย์)

หลังจากนั้นก็มีการแบ่งงานกันทำ ในเรื่อง ของอีกสองกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ได้โชคดี กลุ่มนี้ เราเป็นเพื่อนกันทำงาน ให้กำลังใจกัน เป็นพี่เป็นน้อง เป็นแนวราบไม่มีหัวหน้า ไม่มีลูกน้อง … อีกบรรยากาศหนึ่ง ของชีวิตการทำงานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

1 เมษายน 2563 ประเมิน รร คุณภาพ

การออกแบบงานหน่วยงานระดับนโยบาย สพฐ. ให้มีการสุ่มประเมิน รร.คุณภาพ โดย ศธจ. วันนี้ ตั้งใจเลือก รร.ที่น่าจะมีความพร้อมมากที่สุด โดยการให้ข้อมูลของ บุคลากรในเขตพื้นที่

รูปแบบ – ให้โรงเรียนอธิบายระดับคะแนนที่ประเมินผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแสดงหลักฐาน และการ สัมภาษณ์

รร.ที่ถูกสุ่ม ได้แก่ รร.ประถมศึกษา (พิพัฒน์) และ รร.มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน (ดอนไทรงาม)

บรรยากาศ โรงเรียนเตรียมผลงานแสดง สรุปการดำเนินงาน และ นัดหมายครูในโรงเรียน เพื่อให้คำตอบ พร้อมทั้งนำเสนอผลการประเมินตนเอง

คำถาม –แผนพัฒนาเป็นอย่างไร การปรับหลักสูตรทำอย่างไร การเตรียมความพร้อมครูทำอย่างไร

โรงเรียนมีการเตรียมตัวอย่างเต็มความสามารถ ประเด็นข้อสังเกต

 • แผนพัฒนาของโรงเรียนเป็นหัวใจสำคัญ ต้องมีความชัดเจนมากๆ ในการดำเนินการตามแผน ซึ่งน่าจะเป็นจุดอ่อนของโครงการนี้
 • การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษามีความเข้าใจ โดยนำเรื่องของงานอาชีพ และการพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 มาปรับหลักสูตร … ซึ่ง ณ ตอนนี้ โรงเรียนประถมยังทำไม่เสร็จ แต่ มัธยม ดำเนินการแล้ว แต่มีข้อสังเกตคือ งานอาชีพ เป็นเรื่องของงานในท้องถิ่น ที่เป็นจุดเด่นของสถานศึกษา และโรงเรียนการันตีว่าเมื่อจบ เด็กจะมีทักษะอาชีพนี้ติดตัว (งานปั้น รร.มัธยม) ข้อสังเกตของเราและได้แลกเปลี่ยนคือ ควรจะมีเรื่องราวใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยี หรือ งานอาชีพที่ตอบโจทย์โลกอนาคต ให้ผู้เรียนด้วย
 • การเตรียมความพร้อมครู พบว่า สถานศึกษา ไม่ชัดเจนในวิธีการเตรียมตัวครู แต่มีแผน ที่เขียนไว้ คร่าวๆ เพียง 1 ประโยค และยังไม่ตอบ 7 วิธีการ ในการเตรียมครู (ครูเดิม ครูย้าย ครูจิตอาสา ภูมิปัญญา DLTV Youtube)

ไม่สรุป ว่าคืออะไร แต่คิดว่า สิ่งที่ หน่วยนโยบายกำลังทำ ไม่ได้ทำเรื่องใหม่ แต่ความชัดเจน ลุ่มลึกของผู้ปฏิบัติ ยังเป็นเรื่องที่เขาต้องแสวงหา ความเหมาะสม ความถูกต้อง ว่าต้องทำอย่างไร .. ปัญหา ที่เห็น คือ การวางแผน และ เดินตามแผน ที่ถูกออกแบบไว้ /// ความชัดเจน ครูทุกคนในโรงเรียน เข้าใจเป้าหมายเดียวกันไหม การมีส่วนร่วม ชุมชน นักเรียน หน่วยงาน อื่นๆ การเป็นหุ้นส่วน เป็น partnership เป็นงานหนักของโรงเรียนแน่นอนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

เทรนเดอะเทรนเนอร์ Train the Trainer

วันที่ 8-9 เมษายน 2562 จะอบรมจริง วันนี้ ซ้อมทำความเข้าใจวิทยากรพี่เลี้ยงทั้งวัน ให้ลองทำดูใบงาน ใบกิจกรรม และ AAR ผล ที่เกิดขึ้น มีข้อเสนอแนะสำหรับคุณครู คือ1. ใบกิจกรรมเยอะ Coach ต้องทำการบ้านมาให้ครบ ถ้าครูไม่ทำ ค่อยเฉลย2. เรื่องอื่นๆ เช่น การเขียนรายละเอียด ในตารางวิเคราะห์ ลำดับการนำเสนอ การทำให้เป็น pattern และความเข้าใจที่ตรงกันในแต่ละกลุ่ม 3. การเฉลยข้อมสอบ โอเน็ต เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างในการทดสอบหลัง แผน ครูทุกคนมีและไม่ใช่เรื่องยาก

ทั้งหมดเป็นความกังวล ที่ทำความเข้าใจร่วมกัน . ขอบคุณทีม เหมือนการ Try out อืม มันดีอย่างนี้นี่เองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

วันนี้ ประชุมยกระดับโอเน็ต การนำผลรายงานโอเน็ตมาใช้ (แบบรายงานที่ 2 - 6 ฉบับ) ลักษณะการจัดกิจกรรม ออกแบบตามชุดฝึก ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ รร. เอกชน ให้ความร่วมมือดีมาก อบรมเสร็จผลโอเน็ตออกพอดี ขอให้ทุกคนมีความสุข

ไฟล์ บทความ การรายงานผลโอเน็ต https://1th.me/Mwv3ไฟล์ เอกสาร เอกสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการนําผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) https://1th.me/oBP6ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

เรียนรู้ รร มีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ด้วยการสนับสนุนจากทุนองค์กรเอกชน รวบรวมโรงเรียนไปเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย คือ มุมมองการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพ ผอ.1 คน ครู 2 คน นักเรียน 3 คน จาก 16 โรงเรียน ผลการ AAR ครูและผู้บริหาร มีความเห็น เกี่ยวกับ การจัดการศึกษา ว่า ประทับใจความมีระเบียบวินัย ระบบการดูแลกันเองของนักเรียน ส่วน เรื่องของการปลูกผัก เศรษฐกิจพอเพียง เขาเห็นว่าไม่มีความแตกต่างจากเขาเท่าใดนัก เพิ่มเติม คือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ หรือ อุปกรณ์ที่ใช้บางอย่าง ต้องลงทุน ซึ่งเขาพอจะทำได้

นักเรียน ประทับใจในเรื่องของการเรียนรู้ฐานเล็กๆ กับพี่ๆ เช่น การปลูกถั่วงอก ที่ไม่ต้องใช้ดิน การปลูกผักบุ้ง ฯลฯ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

สำหรับผู้เขียน ทุกอย่างคือการเรียนรู้ มุมมองที่ได้สัมผัส …ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

ประชุมปฏิบัติการ TFE ที่ ธนากรรีสอร์ท สหัสขันธ์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

อ้อ มาครั้งนี้เพิ่งจะเห็น อุโมงค์ เชื่อมผืนป่าแห่งแรกในประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยให้สัตว์ป่าเดินด้านบนอุโมงค์ที่ให้ยานพาหนะวิ่งผ่าน ดูดี เลยค่ะความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ประชุม coaching Team การประชุมวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 39 คน จาก ผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารกลุ่มเป้าหมาย 9 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ศธจ และผู้แทน โรงเรียนเอกชน หลังจากฉายภาพการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ แสดงความคิดเห็น ดังนี้

 1. ให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ไว้วางใจกัน ในการทำงาน แบบไม่เป็นทางการ (ศธจ)

 2. การแบ่งทีม Coaching โรงเรียน ให้ทำ 9 ทีม (ผอ.รร.)

 3. การไปนิเทศ ไม่เน้นการไปจับผิด ให้เป็นธรรมชาติ

 4. ควรใช้ศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในการทำงาน

 5. ควรมีขั้นตอนของโค้ช และทดลองทำงานก่อน ปรับเป็นระยะๆ

 6. แผนจัดประสบการณ์ควรมีข้อสอบโอเน็ต ให้ทำด้วย

 7. ภาพ Road Map ให้เพิ่มเป็นครบ 1 ปีการศึกษา

 • ผอ.โรงเรียน อภิปรายเป้าหมายที่ต้องการให้เกิด สุดท้าย ชัดเจนคือ เด็กผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 เพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว ในแต่ละรายวิชา
 • ท่าน ศธจ และ คณะ ให้ ทีมดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ การทำงาน ให้ไว้วางใจกัน มีความสุข และร่วมมือการทำงาน

” จดประเด็นบันทึกการทำงาน และปรับการทำงานอีกครั้งให้มีกิจกรรมสร้างความไว้วางใจกันก่อนทำงาน ที่เพิ่มเติมจากแผนเดิม ฉายภาพ RoadMap ให้เห็นเป็น 1 ปีการศึกษา “ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

13 มีนาคม 2562 เมื่อคิดจะ Coach จะทำอย่างไร ดี หลังจากทำความเข้าใจ วางรูปแบบแผนงาน มาทบทวนการทำงาน มันยังคงเป็นเดิมๆ แล้ว จะยกระดับ สร้างการเปลี่ยนแปลง คงไม่ได้ผล เริ่มมองหาที่ปรึกษา อ.มหาวิทยาลัย รภ.ร้อยเอ็ด เป็นพี่เลี้ยง ทบทวนการทำงาน ปรับจูนสร้างความเข้าใจ วางแผนการทำงานได้แบบร่างๆ การทำงาน จริงๆ ตามแผน คงมีเรื่องราวต้องทำอีกเยอะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุมนายกสภาอบจ.กาฬสินธุ์ //

กลายเป็นคู่ทำงานกับ กับ องค์กร NGO ปีนี้ เริ่มต้นปีด้วยการ ประชุมคณะกรรมการสภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

การประชุมได้นำเสนอแผนขับเคลื่อน ปรับยุทธศาสตร์การทำงาน วางระบบ และคลี่แผนการทำงาน ได้แผนงาน และงบประมาณดำเนินการปีนี้ 1 ล้านบาท เริ่มหาโรงเรียน เรายังวางการทำงานไว้ 2 เรื่องหลักๆ ในจังหวัด คือ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้โรงเรียนสอนแบบ PBL , จิตศึกษา , PLC และ การใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อน การทำงาน 2 การส่งเสริมโรงเรียนสัมมนาชีพ ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 100 คน …. โรงเรียน .. เรียนรู้ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา

ไฟล์การประชุมและที่เกี่ยวข้อง https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/345/105/original_20190315045032.doc?1552600232ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

วันนี้ เข้าไปเสนอกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ให้กับ กศจ. ได้รับทราบ เพื่อขอมติ . ฉันมีความรู้สึกว่า ไป defense งาน ป.เอก อีกครั้ง มันช่างเหนื่อย ช่างยาก ทำไม เราอธิบาย เชื่อมโยงไม่ได้ ทั้งที่ เราก็ทำกับมือ คณะกรรมการที่ทำด้วยกัน ก็ช่วยกัน .ท่านผู้ว่า ท่านอธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เราก็ทราบดีว่า ท่านหมายถึงอะไร แต่ บางอย่าง พลัง เรามีแค่นี้ (เถียงในใจ) .. แต่สิ่งที่ พอใจคือ .. กศจ.ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมงในการพิจารณางานด้านการศึกษา และสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องในวันนี้ กลายเป็นสิ่งที่ จะได้รับการแก้ไขปรับปรุงต่อไป .. พวกเรา ทำให้มีตัวแทนของ กระทรวงศึกษา ในระดับอำเภอ เพื่อประสานงานกับนายอำเภอบูรณาการการทำงาน , พวกเรา กำลังจะเชื่อมโยงงานโครงการ ของหน่วยงานการศึกษาต่างๆ เข้ากับ งานของจังหวัด เพื่อให้มีภาพเป้าหมายเดียวกัน ในวันข้างหน้า

นั่งล้า นั่งเหนื่อย จะลองอีก ๆ สักวัน คงได้ผล ..คุณภาพการศึกษา จะให้ ศึกษาทำ กระทรวงเดียว โดดเดี่ยวไม่สำเร็จแน่ .. ท่องไว้เสมอความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

มานั่งปวดหัวกับงานรูทีนของระบบราชการ น็อต และฟันเฟือง ขยับไป โดยไม่ได้รับและส่งกัน ทำให้ กลไก ของระบบ มันฝืด มันติด ผ่านไปวันแล้ววันเล่า ไม่แน่ใจว่ายังสนุกกับการทำงานไหม บางวันค้นภาพ กระท่อมปลายนา หาความสุขจากภาพฝันๆความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

ช่วงปีใหม่ ไปปายมา เมืองที่ใฝ่ฝัน รู้สึกไม่เหมือนกับที่คิด ด้วยโค้ง ทำลูกหลาน ร่วม Trip โอ้กอ้าก แถม ธรรมชาติ ก็ไม่ได้งาม เหมือนมีการปรุงแต่ง มากมาย . แต่ก็โอเคร ได้ใช้เวลาร่วมกัน กับครอบครัว  เด็ก ๆ เขาทำคลิปกัน สนุกดี ความเห็น (1)

สวัสดีปีใหม่นะครับ ปาย เมืองนี้ยังไม่เคยไปขอรับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

 


18 ธันวาคม 2560 ประชุม อ.กศ.จ.บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  ถ้าผู้ใหญ่ ระดับจังหวัดทุ่มเทแบบนี้ มีความหวัง ระยิบระยับ 

วันนี้ จากที่ลุ้นว่าจะไม่ไปไม่มา (แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ ประชุม ครั้งที่ 2 ) กลับ ลื่นไหลผ่านไปได้นิ่มๆ ด้วยเทคนิคการ SWOT 

ปัจจัยภายใน  2S4M Structure Service

ปัจจัยภายนอก  STEP - Social Technology Economic Politcal ,,,, Environment  Legal

หลังจากนั้นดูความสอดคล้องของ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ตัวเองก็พลอยได้ความรู้จากนักเทคนิคชั้นยอด ดร.ประยุทธ์ ศิริสุทธ์ ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

ภาพดูเหมือนเครียด และ chill แต่พวกเรากำลังคิดกาฬดี คนกาฬสินธุ์ 

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

หลังจาก บันทึกภาพ Congratulation สองตายาย  แอบไปเที่ยว MBK  พร้อมอาการเมื่อยล้า และบอกว่า ไม่มีทางที่จะมานั่งๆ นอนๆ โรงแรม ไม่คุ้ม
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

หน้างานใหม่

ประชุม บ่อย เพราะเป็น ผอ.กลุ่ม มีเรื่องนั่นนี่ จาก ทีมงานบริหาร ที่ต้องขยับ ในสภาวะพวกเราที่ต้องลำบาก


ย่างเข้าสัปดาห์ที่ 4

หลังจากแบ่งกรอบงาน ภารกิจ แบ่งอำเภอ ข้อมูลรับผิดชอบ

พวกเราตั้งกติกา ว่า จะลอง KM กันอาทิตย์ละสามครั้ง

ช่วยกัน list องค์ความรู้ที่อยากรู้ ..มีเรื่องอยากรู้มากมาย

ครั้งแรก KM เรื่องทำเว็บไซต์

ครั้งสอง KM เรื่องหลักสูตร ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวะ

ได้ยิน ศน. สูงวัย (เท่าๆ เรา) บอกว่า คุ้มค่าๆ ไม่เคยรู้เลยว่า KM จะดี และน่าฟังอย่างนี้ ได้ความรู้จากเพื่อนๆ ที่ไปช่วยกันหามา ..เราไม่เก่งหรอก แต่สิ่งนี้ เราจำเป็นต้องใช้ที่ หน้างานใหม่


ก็ยิ้ม ..ได้ กับสิ่งที่พยายามผลักดันให้เกิดเป็น วฒน.ที่นี่

ทำ KM

บันทึก KM โดย Doc ออนไลน์ จาก google ทีมงานก็ไม่เคยเห็น เขาชอบ สนุกด้วย

และอีกหลายอย่างที่อยากจะทำ .... ซึ่งที่เดิมเราไปเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่ได้


.

งานที่ไม่อยากทำ .คือ ประชุม และ เป็นตัวแทนองค์กรประชุม ..แต่จะพยายาม

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

12- 16 มิถุนายน 2560
12 มิย. ประชุมร่วมกับ ผอ.กลุ่มใหม่ และท่าน ศธจ. อย่างเป็นทางการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรใหม่

13 มิย. ประชุมกับ ทีม ศึกษานิเทศก์ วิเคราะห์ กรอบภารกิจ งาน ...ได้กรอบงาน/ผู้รับผิดชอบ

14 มิย. - มีการประกาศกรอบภารกิจเพิ่ม จาก 8 เป็น 10 ข้อ (เพิ่มเรื่องเลขายุทธศาสตร์,การประกันคุณภาพการศึกษา) ให้ทีมงานร่วมกันประชุม ต่อ ..ได้กรอบงาน/ผู้รับผิดชอบ
- ถอดบทเรียนกลไกจังหวัดการขับเคลื่อนสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์

15 มิย. ประชุมทีม ศน.วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ ที่ต้องหาข้อมูล (แบ่งหน้าที่) .. ได้ข้อมูลสารสนเทศ ที่แต่ละคนต้องไปวิเคราะห์ต่อ

16 มิย. วิทยากรอบรม PLC ที่ โรงเรียนในกลุ่มยางตลาด 3 สพป.กส. 2 ..


..รู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะงานเยอะ .แต่มีความหวังว่า .ถ้าทำการบ้านหนักๆ ทำกลไก ให้สมบูรณ์ ต่อๆ ไป เราจะไม่ลำบาก .. มีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลา ...ความเห็น (2)

แอบตามอาจารย์ขจิตมาเงียบ ๆ ครับ ;)…

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นุชรัตน์
เขียนเมื่อ

สัปดาห์ ที่ 2 ของการโอนสังกัด ศธจ

บทบาทการเป็นผู้นำ มีเรื่องที่อยากทำมากมาย ท่ามกลางทีมงานที่ เหมือนลังเล ไม่แน่ใจ

เริ่มต้นจากการ คิดกรอบงาน วิเคราะห์กรอบภารกิจ แบ่งภารกิจ วิเคราะห์ ข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ " ด้วยการนึกเสียดายเวลา ที่มีคนที่มีศักยภาพมากมาย" แต่ ทำได้แค่นี้เหรอ ... ก็จัดเต็ม... เกรงทีมงานจะอึดอัด

คิดวนไป วนมา .. ลำพังคนเดียว รอดอยู่แล้ว แต่ทั้งองค์กร จะรอดไหม ???
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท