อนุทิน 152685 - นุชรัตน์

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

12- 16 มิถุนายน 2560
12 มิย. ประชุมร่วมกับ ผอ.กลุ่มใหม่ และท่าน ศธจ. อย่างเป็นทางการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรใหม่

13 มิย. ประชุมกับ ทีม ศึกษานิเทศก์ วิเคราะห์ กรอบภารกิจ งาน ...ได้กรอบงาน/ผู้รับผิดชอบ

14 มิย. - มีการประกาศกรอบภารกิจเพิ่ม จาก 8 เป็น 10 ข้อ (เพิ่มเรื่องเลขายุทธศาสตร์,การประกันคุณภาพการศึกษา) ให้ทีมงานร่วมกันประชุม ต่อ ..ได้กรอบงาน/ผู้รับผิดชอบ
- ถอดบทเรียนกลไกจังหวัดการขับเคลื่อนสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์

15 มิย. ประชุมทีม ศน.วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ ที่ต้องหาข้อมูล (แบ่งหน้าที่) .. ได้ข้อมูลสารสนเทศ ที่แต่ละคนต้องไปวิเคราะห์ต่อ

16 มิย. วิทยากรอบรม PLC ที่ โรงเรียนในกลุ่มยางตลาด 3 สพป.กส. 2 ..


..รู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะงานเยอะ .แต่มีความหวังว่า .ถ้าทำการบ้านหนักๆ ทำกลไก ให้สมบูรณ์ ต่อๆ ไป เราจะไม่ลำบาก .. มีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลา ...

เขียน 18 Jun 2017 @ 04:15 ()

คำสำคัญ (Tags) #ศธจ.กาฬสินธุ์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์การทำงานครับ

เขียนเมื่อ 

แอบตามอาจารย์ขจิตมาเงียบ ๆ ครับ ;)…