อนุทิน 163756 - นุชรัตน์

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรียนรู้ รร มีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ด้วยการสนับสนุนจากทุนองค์กรเอกชน รวบรวมโรงเรียนไปเรียนรู้โดยมีเป้าหมาย คือ มุมมองการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพ ผอ.1 คน ครู 2 คน นักเรียน 3 คน จาก 16 โรงเรียน ผลการ AAR ครูและผู้บริหาร มีความเห็น เกี่ยวกับ การจัดการศึกษา ว่า ประทับใจความมีระเบียบวินัย ระบบการดูแลกันเองของนักเรียน ส่วน เรื่องของการปลูกผัก เศรษฐกิจพอเพียง เขาเห็นว่าไม่มีความแตกต่างจากเขาเท่าใดนัก เพิ่มเติม คือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ หรือ อุปกรณ์ที่ใช้บางอย่าง ต้องลงทุน ซึ่งเขาพอจะทำได้

นักเรียน ประทับใจในเรื่องของการเรียนรู้ฐานเล็กๆ กับพี่ๆ เช่น การปลูกถั่วงอก ที่ไม่ต้องใช้ดิน การปลูกผักบุ้ง ฯลฯ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

สำหรับผู้เขียน ทุกอย่างคือการเรียนรู้ มุมมองที่ได้สัมผัส …

เขียน 21 Mar 2019 @ 11:38 () แก้ไข 21 Mar 2019 @ 11:54, ()

คำสำคัญ (Tags) #มีชัยพัฒนาความเห็น (0)