บูรณาการการจัดการศึกษาปฐมวัย ??

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

10 เมษายน 2562 ประชุมปฐมวัย

ถามผู้รับผิดชอบ ว่าต้องการอะไร ... คตก คือ "เน้นย้ำข้อมูล บอก Road Map ทบทวนยุทธฯ ทำแผนพัฒนา ทำคำสั่ง ..... "มากไปไหม" ..มากค่ะ แต่อยากให้ออกมาดี ถามตามว่า คนที่มาร่วมประชุมเขาจะได้อะไร ??? "...????? "

ต้องมานั่งเรียบเรียงวาระใหม่ เพื่อสื่อสาร กับผู้เข้าร่วมประชุมและที่สำคัญเจ้านายนั่งหัวโต๊ะ

เริ่มประชุม -- ตัวแทน ท้องถิ่น เทศบาล พม สธ บ้านพัก และ ศน.ศธจ

 1. เริ่มจาก การรายงานผลของปีที่แล้วของแต่ละหน่วยงาน ทำอะไรมาบ้างที่ผ่านมา 
  ศธจ -- ทำยุทธศาสตร์ สร้างการรับรู้ หารร.ต้นแบบจังหวัด ฐานข้อมูล (ไม่สมบูรณ์)
  สพฐ -- บ้านนักวิทย์ สะเต็ม ปรับหลักสูตร วิจัยภาษาไทย ไฮสโคป
  ท้องถิ่น - เน้นไปทางการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจของสถานศึกษา อาคาร นม อาหารกลางวัน ฯลฯ รวมๆกันหลายล้านมากๆ 
  สธ -- ติดตามเรื่องของทุพโภชนาการ จว.กส.  เราทั้งยากจนติดอันดับต้นๆ มีปัญหาเรื่องโภชนาการ ก็เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มจังหวัด 
  บ้านพักเด็ก- มีเด็กถูกผลกระทบจาก ครอบครัวติดยาเสพติด ต้องดูแลเด็กยากจน 

2. ข้อมูลสารสนเทศจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ที่ใด ทำไมรวมกันไม่ได้สักที
ท้องถิ่น มีโปรแกรมตัวเอง (โปรแกรมข้อมูลปฐมวัย , และขั้นพื้นฐาน จังหวัดให้ได้เฉพาะ ภาพรวมจำนวนนักเรียนราย สถานศึกษา/หน่วยงาน) ทางท้องถิ่นย้ำแล้วย้ำอีก ให้ได้แค่นี้จริงๆ รายละเอียดจะอยู่ที่หน่วยจัด (อบต. เทศบาล) 

พม. มีโปรแกรมมาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย ซึ่งดีมากๆ ถ้าได้ตัวนี้ทุก รร. คือจบ จังหวัดก็ได้ภาพรวม ณ ตอนนี้  รร เอกชน ได้ username password เพื่อกรอกข้อมูลรอบด้าน แต่ สถานศึกษา สพฐ.,ท้องถิ่น ไม่มี ... ก็ให้ พม.ช่วยไปหาคำตอบกับกรมฯ ที่จัดทำโปรแกรม (พม.ไม่มีข้อมูลภาพจังหวัด)

สธ. มีโปรแกรมเขาอยู่แล้ว สมบูรณ์ จำนวนเด็ก อายุ น้ำหนัก แต่เป็นเชิงโภชนาการ (ครบสมบูรณ์พร้อมแชร์ )

ศธ. รวบรวมข้อมูล ได้ ไม่ครบทุกหน่วยงาน ทำให้ไม่มีข้อมูลที่จะนำไปกำหนดทิศทางการจัด กศ.ปฐมวัยของจังหวัด  

สพฐ-มีข้อมูล schoolmis ค่อนข้างสมบูรณ์ มาก 

3. แจ้ง Roadmap ของ สป ศธ ที่กำหนดให้จังหวัดทำ 
- สป ให้ปรับยุทธฯ ทำแผนพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งบประมาณ สามแสน บาท (กิจกรรมเยอะมาก) 

4. ทบทวนยุทธศาตร์ (ในส่วนบริบท) และ วิเคราะห์โครงการในปีนี้ 
- ให้ผู้ร่วมประชุม ตอบคำถาม ในตารางวิเคราะห์  ว่ามีโครงการใด ที่หน่วยงานตอบสนองและสอดคล้องกับ ตชว ในยุทธศาสตร์บ้าง และ ทบทวนบริบท (ทำเป็นการบ้านส่งทีหลัง)  (จังหวัดได้ภาพ ยุทธฯ ใดถูกขับเคลื่อนที่ชัดเจนขึ้น แต่ ทางหน่วยที่มาประชุมมีภาพว่า จังหวัดมีแต่อยากได้ แต่ไม่ช่วยอะไร )

5. เกริ่นจะ รื้อ ชมรมปฐมวัยจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการศึกษา ของจังหวัด

สะท้อนคิด

ศธจ เริ่มเข้าใจ ภาพรวมปฐมวัยมากขึ้นๆ ชัดขึ้น รู้จุดอ่อนปัญหา ที่จะนำไปแก้ไข เพื่อให้การกำหนดทิศทางชัดเจนขึ้น 

การร่วมมือกันทำงานบูรณาการจังหวัด เป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจและร่วมมือกัน ในวันนี้ ยังมีมุมมองว่า จังหวัดได้ แต่เขต หน่วยงานตนเอง ไม่ได้ อะไร . 

การที่จะให้คนอื่นๆ มองไปที่ภาพจังหวัด ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ คนในจังหวัดมีคุณภาพดี เศรษฐกิจดีขึ้น .. มันยังไม่เกิดกับ คนในจังหวัด (ทั้งภาครัฐและเอกชน) 

ทำไปก็เริ่มเหนื่อยใจไป ปัจจัย น่าจะเกิดจากการทำงานที่เป็นแบบทางการ (มากๆ ไป) และงบประมาณ สนับสนุนให้เกิดขึ้นตามยุทธฯ (อันนี้คิดเอง) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

661031

เขียน

11 Apr 2019 @ 05:48
()

แก้ไข

11 Apr 2019 @ 08:05
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก