อนุทิน 163676 - นุชรัตน์

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุมนายกสภาอบจ.กาฬสินธุ์ //

กลายเป็นคู่ทำงานกับ กับ องค์กร NGO ปีนี้ เริ่มต้นปีด้วยการ ประชุมคณะกรรมการสภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

การประชุมได้นำเสนอแผนขับเคลื่อน ปรับยุทธศาสตร์การทำงาน วางระบบ และคลี่แผนการทำงาน ได้แผนงาน และงบประมาณดำเนินการปีนี้ 1 ล้านบาท เริ่มหาโรงเรียน เรายังวางการทำงานไว้ 2 เรื่องหลักๆ ในจังหวัด คือ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้โรงเรียนสอนแบบ PBL , จิตศึกษา , PLC และ การใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อน การทำงาน 2 การส่งเสริมโรงเรียนสัมมนาชีพ ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 100 คน …. โรงเรียน .. เรียนรู้ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา

ไฟล์การประชุมและที่เกี่ยวข้อง https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/345/105/original_20190315045032.doc?1552600232

เขียน 15 Mar 2019 @ 05:02 () แก้ไข 15 Mar 2019 @ 05:04, ()


ความเห็น (0)