อนุทินล่าสุด


ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

ฝึกใช้ Gotoknow จากไอโฟน ระหว่างประชุมหัวหน้าตึก ทดสอบๆ
ความเห็น (1)
ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

ได้รับเสื้อยืดสมนาคุณการตอบแบบสอบถามจากทีมงาน gotoknow เรียบร้อยแล้ว 

ขอบคุณนะคะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

ติดตามชื่นชมความก้าวหน้า gotoknow ทีมงานผูดูแลเยี่ยมยอดจริง ๆความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

คิดถึงเพื่อน ๆ g2k ได้แต่แวะมาอ่านนะคะ ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

วันนี้ มาประชุม EMS Day มีรองผู้ว่า ฯ เป็นประธาน  ก่อนการประชุม มีกิจกรรมมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ญาติผู้ป่วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพที่เสียชีวิจากถูกฟ้าผ่าเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553  โดยคุณไพศาล โชติกล่อม ผู้แทน สพฉ เป็นผู้มอบ ท่านรองผู้ว่าและเจ้าหน้าหน่วยกู้ชีพตำบลป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นผู้รับมอบเงิน 200,000 บาท เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่กู้ชีพผู้เสียชีวิตต่อไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

ไชโย วันนี้ได้รับแจ้ง ผลพิจารณา VISA UK ผ่านฉลุย ออกเลขที่ให้เรียบร้อยแล้ว รอแจ้งให้ไปรับอีกครั้งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

เข้านอนแล้วค่ะ ต้องตื่นแต่เช้า ไปโคราชทำ Passport เพื่อเตรียมตัวไปนำผลงานวิชาการ The Safety 2010 World Conference ที่สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ช่วงเดือนกันยายน 2553ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

ขอนแก่นประกาศห้ามประชาชนออกจากบ้าน ตัวเองติดอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่น ช่วงเย็นหลังจากเป็นวิทยากรกลุ่มจัดซ้อมแผนสาธารณภัยจากสารเคมี กลับบ้านไม่ได้เนื่องจากขอนแก่นเหตุการณ์ไม่ปกติ และมีประกาศใช้แผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน สถานการณ์ 2 และ 3  ตามลำดับ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างต็มที่  กลับบ้านได้เพราะทีม จากรพ.ขอนแก่นมาส่ง พึ่งกลับมาถึงบ้านค่ะ ใจก็กังวลรู้สึกเป็นห่วงเห็นใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ขออย่าให้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นอีกเลยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

วันนี้ทำงานเวรเช้าที่หน่วยค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

วันนี้ มีโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวของหน่อย จงกลณี เพื่อน NU9 ที่อำเภออาจสามารถ

น้องสองหมวยกำลังแวะมารับค่ะ

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

วันที่ 31 มีนาคม 2553

 • เช้า  เข้าประชุม EMS Day จังหวัดขอนแก่น
 • บ่าย เข้าประชุม ER / Trauma  จังหวัดขอนแก่น


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

30 มีนาคม 2553 

ช่วงเช้า

 • ร่วมกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ Lean ในแผนก ฯ
 • เป็นตัวแทนของหน่วยงาน นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ Lean เรื่อง การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยโดยรถพยาบาล
 • ร่วมฟังของหน่วยงานอื่นในแผนก ฯ อีก 8 โครงการ

ช่วงบ่าย

เข้าประชุมผู้บริหารแผนก ฯ มีการบ้านให้สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ส่งวันที่ 2 เมษายน 2553 มีนัด

 • วันที่ 9 เมษายน 2553   กรรมการวิจัย พี่แก้ว จะมาช่วยพาหาหัวข้อวิจัย R2R
 • วันที่ 20 เมษายน 2553  นำเสนอความก้าวหน้ากันครั้งที่ 2
 • วันที่ 27 เมษายน 2553  ทบทวนความเสี่ยง AE1 2 3 เป็นเจ้าภาพ เรื่อง ท่อ ET Tube หลุด


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

วันที่ 26 มีนาคม 2553

 • ช่วงเช้าเป็นผู้แทนผู้ตรวจการแผนก AE เข้าประชุมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล
 • ช่วงบ่าย ประชุมกรรมการ KM คณะแพทยศาสตร์  พูดคุยกันถึงรูปแบบกิจกรรมเพื่อจัดการความรู้ของคนหน้างานที่มีลักษณะ Share and Learn เน้นตามวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก ๆ ของคณะ และอีกส่วนหนึ่ง คือ การหา Facilitator เพิ่ม โดยจัดอบรม Basic KM ให้รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือมาช่วยจัดการความรู้ ซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มดำเนินกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2553

27 - 28 มีนาคม 2553

 • พาแม่เข้ากทม.ร่วมงานบวชญาติ
 • แวะเยี่ยมครอบครัวน้องสาวน้องชายที่ชลบุรี
 • แล้วค่อยกลับขอนแก่น

29 มีนาคม 2553 

 • เตรียมสถานที่ ข้อมูล เอกสาร แผนปฏิบัติงาน รับรองผู้เข้าอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาลที่จะมาศึกษาบทบาทหัวหน้าหน่วย EMS 5-9 เมษายน 2553
 • เข้าประชุมกรรมการดำเนินงานแพทย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • เตรียมข้อมูลนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ Lean การส่งต่อผู้ป่วย

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

วันเสาร์นี้ มีภารกิจพาแม่ขึ้นรถทัวร์ไปพบญาติ ๆ คุณตา คุณยาย น้า ๆ หลาน ๆ ตระกูลเริงอารมณ์ เพื่อร่วมงานบวชของน้องชาย ที่วัดรางบัว เขตภาษีเจริญ กทม. ออกเดินทางวันที่ 26 มีนาคม 2553 ค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

วันนี้ปฏิบัติงานเวรเช้าที่หน่วย EMS

เฝ้าฟังสถานการณ์ ดูข่าวการชุมชน ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

ถนนคนเดินชาวขอนแก่น มีทุกเสาร์  วันนี้มีโอกาสไปเดินมาแล้วค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2553  ขึ้นปฏิบัติงานผู้ตรวจการนอกเวลาราชการ รับเวรจากหัวหน้าพยาบาล  รองฯ ฝ่ายคลินิกบริการ รองฯ วิชาการ  มอบหมายงาน 3 เรื่อง

 • ตรวจเยี่ยมระบบยา Medicaion Safety ตามแผบแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย VIP / สวัสดิการบุคลากร
 • ตรวจเยี่ยมหน่วยฉุกเฉิน OPDAE / EMS แจ้งเตรียมแนวปฏิบัติด้านการรับแจ้งเหตุ การติดต่อสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ และการประสานงาน เพื่อพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

Clear เวรช่วงปลายเดือน 26-28 มีนาคม 2553 พาแม่ไปงานบวชน้องชาย ที่ กทม.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

24-25 กุมภาพันธ์ 53 กลับมาประสานงานจัดอบรมหลักสูตร ATLS for Doctor ต่อ

26  กุมภาพันธ์ 53 ทำงานที่หน่วยฯ

27  กุมภาพันธ์ 53 ทำงานเวรเช้า ขึ้นเวรตรวจการนอกเวลา

28 กุมภาพันธ์ 53 วันหยุด พาพ่อแม่น้องไปทำบุญตักบาตรที่วัด   ตอนเย็นพาทุกคนไปหาหมอ ทั้งพ่อ แม่ หลานสาว เป็นไข้ ซึมกว่าเดิม  

1 มีนาคม 53 ทำงานวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยสถาบันให้คุณอรัญญรัตน์ ส่ง mail เสร็จออกเดินทางไปกับพี่แก้ว เป็นวิทยากร KM ที่วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดนครพนม

2 มีนาคม 53 เป็นวิทยากร KM ที่วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดนครพนม  เดินทางกลับถึงขอนแก่น 20.00 น.

3 มีนาคม 53 ประชุม SLTAE เตรียมแผนและอุปกรณ์เพื่อร่วมงานซ้อมแผนกลุ่มชนนอกโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น

4 มีนาคม 53 ร่วมงานซ้อมแผนกลุ่มชนจังหวัดขอนแก่น

5 มีนาคม 53 ทำงานที่หน่วย ฯ ถูกตามเข้าประชุมกรรมการ KM คณะ พึ่งทราบหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ KM ชุดใหม่ของคณะ

6 มีนาคม 53 ทำงานเวรเช้าที่หน่วย ฯความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

ไม่ได้บันทึกเก็บงานหลายวันเลยค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

เที่ยงนี้เตรียมตัวบินเข้า กทม.ร่วมกับพี่พนอ  อีกแล้วค่ะ  เพื่อเดินทางไปเป็นวิทยากรรับเชิญหลักสูตร Trauma Life Support Program for Nurse ที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ กทม 22 - 23 กพ 2553ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

16 - 17 กพ 53 ช่วยจัดอบรมบุคลากรของแผนก นำแนวคิด LEAN มาใช้ในการพัฒนางานประจำ

เย็นวันที่ 15  16 กพ 52  จัดเตรียมเอกสารไฟล์ All Form ตามหลักสูตร ฯ  

เย็นวันที่ 17 กพ 53  ถอดบทเรียนและสอนงาน ATLS Nurse Coordinator ให้น้องสุมนา เพื่อเตรียมจัดและช่วยงานอบรมหลักสูตร ATLS for Doctor วันที่  23-25 กพ 2553  นัดจัดอุปกรณ์และสถานที่วันที่ 19 กพ 53

กลับบ้าน 20.00 น.  ได้ออกกำลังกาย โดยเครื่องออกกำลังกาย Bodyrow 10 นาที (เห่อของใหม่)

ช่วงดึก วิเคราะห์งานวิจัยความเครียดและปัญหาในการปฏิบัติงาน ส่งข้อมูลให้คุณนุชจรี กรรมการทรัพยากรบุคคลงานบริการพยาบาลเพื่อนำเสนอให้แขกผู้มาเยี่ยมวันที่ 19 กพ 53

18 กพ 53  ประชุมที่ รพ.ขอนแก่น เช้า  EMS Day  บ่าย ER  สมองบวมทั้งวัน 

กลับถึงบ้าน ขอพักนิดหน่อย ออกกำลังกายโดยเครื่องออกกำลังกาย Bodyrow 15 นาที รู้สึกดีขึ้น ได้ยืดกล้ามเนื้อ ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

วันนี้ผู้เขียนมีนัดกับน้อง ๆ ไปงานเลี้ยงส่งแสดงความยินดีให้กับน้องโต้ง อลงกต ศิลาอ่อน พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พยาบาลประจำหน่วยกู้ชีพนครินทร์ ปฏิบัติมาได้ 2 ปี  น้องโต้งมีเหตุต้องลาออกไปเนื่องด้วยไปเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการที่โรงพยาบาลอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศีรษะเกษ ขอให้ชีวิตราชการของน้องโต้งเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองในหน้าที่การงานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

วันนี้วันพระ พ่อ แม่ ผู้เขียน และอารี น้องคนเล็ก ไปทำบุญที่วัดหนองกุง แวะไปบอกว่ามาเยี่ยมและหาข้าวปลาอาหารคาวหวาน น้ำดื่ม และผลไม้ ไปวางไว้ที่บรรจุอัฐิของอรสาน้องสาวผู้จากไป พวกเราเรียกชื่อเธอมารับส่วนบุญส่วนกุศล แม่บอกถ้าเธอรับรู้ขอให้มีอะไรบอกพวกเราด้วย ผู้เขียนเลยพูดว่า ทำให้เปลวเทียนที่ลุก ตั้งลำตรง ๆ นะ พอผู้เขียนพูดเสร็จ พวกเราต่างเห็นว่า เปลวเทียนจากที่ลุกเป็นดวงกลมโตและพริ้วไปตามลมที่พักโบกไปมา กลับตั้งลำเป็นเส้นตรงให้เห็นอย่างน่าอรรศจรรย์จริง งานนี้ทำเอาแม่ถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยค่ะ  ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไก่...กัญญา
เขียนเมื่อ

4-5 ก.พ. 53  ร่วมช่วยดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศการบริการของแผนก ฯ  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การใช้แนวคิด Lean ในการพัฒนางาน และการพัฒนาตัวชี้วัดของหน่วยงาน  ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท