อนุทิน 61005 - ไก่...กัญญา

24-25 กุมภาพันธ์ 53 กลับมาประสานงานจัดอบรมหลักสูตร ATLS for Doctor ต่อ

26  กุมภาพันธ์ 53 ทำงานที่หน่วยฯ

27  กุมภาพันธ์ 53 ทำงานเวรเช้า ขึ้นเวรตรวจการนอกเวลา

28 กุมภาพันธ์ 53 วันหยุด พาพ่อแม่น้องไปทำบุญตักบาตรที่วัด   ตอนเย็นพาทุกคนไปหาหมอ ทั้งพ่อ แม่ หลานสาว เป็นไข้ ซึมกว่าเดิม  

1 มีนาคม 53 ทำงานวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยสถาบันให้คุณอรัญญรัตน์ ส่ง mail เสร็จออกเดินทางไปกับพี่แก้ว เป็นวิทยากร KM ที่วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดนครพนม

2 มีนาคม 53 เป็นวิทยากร KM ที่วิทยาลัยพยาบาลจังหวัดนครพนม  เดินทางกลับถึงขอนแก่น 20.00 น.

3 มีนาคม 53 ประชุม SLTAE เตรียมแผนและอุปกรณ์เพื่อร่วมงานซ้อมแผนกลุ่มชนนอกโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น

4 มีนาคม 53 ร่วมงานซ้อมแผนกลุ่มชนจังหวัดขอนแก่น

5 มีนาคม 53 ทำงานที่หน่วย ฯ ถูกตามเข้าประชุมกรรมการ KM คณะ พึ่งทราบหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ KM ชุดใหม่ของคณะ

6 มีนาคม 53 ทำงานเวรเช้าที่หน่วย ฯ

เขียน 05 Mar 2010 @ 22:34 ()


ความเห็น (0)