อนุทิน 62399 - ไก่...กัญญา

วันที่ 26 มีนาคม 2553

  • ช่วงเช้าเป็นผู้แทนผู้ตรวจการแผนก AE เข้าประชุมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล
  • ช่วงบ่าย ประชุมกรรมการ KM คณะแพทยศาสตร์  พูดคุยกันถึงรูปแบบกิจกรรมเพื่อจัดการความรู้ของคนหน้างานที่มีลักษณะ Share and Learn เน้นตามวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก ๆ ของคณะ และอีกส่วนหนึ่ง คือ การหา Facilitator เพิ่ม โดยจัดอบรม Basic KM ให้รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือมาช่วยจัดการความรู้ ซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มดำเนินกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2553

27 - 28 มีนาคม 2553

  • พาแม่เข้ากทม.ร่วมงานบวชญาติ
  • แวะเยี่ยมครอบครัวน้องสาวน้องชายที่ชลบุรี
  • แล้วค่อยกลับขอนแก่น

29 มีนาคม 2553 

  • เตรียมสถานที่ ข้อมูล เอกสาร แผนปฏิบัติงาน รับรองผู้เข้าอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาลที่จะมาศึกษาบทบาทหัวหน้าหน่วย EMS 5-9 เมษายน 2553
  • เข้าประชุมกรรมการดำเนินงานแพทย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลศรีนครินทร์
  • เตรียมข้อมูลนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ Lean การส่งต่อผู้ป่วย

 

เขียน 31 Mar 2010 @ 22:15 ()


ความเห็น (0)