อนุทิน 71558 - ไก่...กัญญา

วันนี้ มาประชุม EMS Day มีรองผู้ว่า ฯ เป็นประธาน  ก่อนการประชุม มีกิจกรรมมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ญาติผู้ป่วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพที่เสียชีวิจากถูกฟ้าผ่าเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553  โดยคุณไพศาล โชติกล่อม ผู้แทน สพฉ เป็นผู้มอบ ท่านรองผู้ว่าและเจ้าหน้าหน่วยกู้ชีพตำบลป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นผู้รับมอบเงิน 200,000 บาท เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่กู้ชีพผู้เสียชีวิตต่อไป

เขียน 05 Nov 2010 @ 10:23 ()


ความเห็น (0)