อนุทิน 59440 - ไก่...กัญญา

วันนี้ผู้เขียนมีนัดกับน้อง ๆ ไปงานเลี้ยงส่งแสดงความยินดีให้กับน้องโต้ง อลงกต ศิลาอ่อน พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พยาบาลประจำหน่วยกู้ชีพนครินทร์ ปฏิบัติมาได้ 2 ปี  น้องโต้งมีเหตุต้องลาออกไปเนื่องด้วยไปเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการที่โรงพยาบาลอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศีรษะเกษ ขอให้ชีวิตราชการของน้องโต้งเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

เขียน 08 Feb 2010 @ 23:22 ()


ความเห็น (0)