อนุทิน 60138 - ไก่...กัญญา

16 - 17 กพ 53 ช่วยจัดอบรมบุคลากรของแผนก นำแนวคิด LEAN มาใช้ในการพัฒนางานประจำ

เย็นวันที่ 15  16 กพ 52  จัดเตรียมเอกสารไฟล์ All Form ตามหลักสูตร ฯ  

เย็นวันที่ 17 กพ 53  ถอดบทเรียนและสอนงาน ATLS Nurse Coordinator ให้น้องสุมนา เพื่อเตรียมจัดและช่วยงานอบรมหลักสูตร ATLS for Doctor วันที่  23-25 กพ 2553  นัดจัดอุปกรณ์และสถานที่วันที่ 19 กพ 53

กลับบ้าน 20.00 น.  ได้ออกกำลังกาย โดยเครื่องออกกำลังกาย Bodyrow 10 นาที (เห่อของใหม่)

ช่วงดึก วิเคราะห์งานวิจัยความเครียดและปัญหาในการปฏิบัติงาน ส่งข้อมูลให้คุณนุชจรี กรรมการทรัพยากรบุคคลงานบริการพยาบาลเพื่อนำเสนอให้แขกผู้มาเยี่ยมวันที่ 19 กพ 53

18 กพ 53  ประชุมที่ รพ.ขอนแก่น เช้า  EMS Day  บ่าย ER  สมองบวมทั้งวัน 

กลับถึงบ้าน ขอพักนิดหน่อย ออกกำลังกายโดยเครื่องออกกำลังกาย Bodyrow 15 นาที รู้สึกดีขึ้น ได้ยืดกล้ามเนื้อ 

เขียน 18 Feb 2010 @ 22:22 ()


ความเห็น (0)