อนุทิน #59249

4-5 ก.พ. 53  ร่วมช่วยดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศการบริการของแผนก ฯ  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การใช้แนวคิด Lean ในการพัฒนางาน และการพัฒนาตัวชี้วัดของหน่วยงาน  

เขียน:

ความเห็น (0)