อนุทิน 59249 - ไก่...กัญญา

4-5 ก.พ. 53  ร่วมช่วยดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศการบริการของแผนก ฯ  โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การใช้แนวคิด Lean ในการพัฒนางาน และการพัฒนาตัวชี้วัดของหน่วยงาน  

เขียน 05 Feb 2010 @ 20:33 ()


ความเห็น (0)