อนุทิน 65516 - ไก่...กัญญา

เข้านอนแล้วค่ะ ต้องตื่นแต่เช้า ไปโคราชทำ Passport เพื่อเตรียมตัวไปนำผลงานวิชาการ The Safety 2010 World Conference ที่สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ช่วงเดือนกันยายน 2553

เขียน 11 Jun 2010 @ 00:32 ()


ความเห็น (0)