อนุทิน 61438 - ไก่...กัญญา

วันที่ 12 มีนาคม 2553  ขึ้นปฏิบัติงานผู้ตรวจการนอกเวลาราชการ รับเวรจากหัวหน้าพยาบาล  รองฯ ฝ่ายคลินิกบริการ รองฯ วิชาการ  มอบหมายงาน 3 เรื่อง

  • ตรวจเยี่ยมระบบยา Medicaion Safety ตามแผบแบบฟอร์มที่กำหนด
  • ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย VIP / สวัสดิการบุคลากร
  • ตรวจเยี่ยมหน่วยฉุกเฉิน OPDAE / EMS แจ้งเตรียมแนวปฏิบัติด้านการรับแจ้งเหตุ การติดต่อสื่อสาร การรายงาน การสั่งการ และการประสานงาน เพื่อพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  
เขียน 13 Mar 2010 @ 09:35 ()


ความเห็น (0)