อนุทิน 62401 - ไก่...กัญญา

30 มีนาคม 2553 

ช่วงเช้า

  • ร่วมกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ Lean ในแผนก ฯ
  • เป็นตัวแทนของหน่วยงาน นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ Lean เรื่อง การพัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยโดยรถพยาบาล
  • ร่วมฟังของหน่วยงานอื่นในแผนก ฯ อีก 8 โครงการ

ช่วงบ่าย

เข้าประชุมผู้บริหารแผนก ฯ มีการบ้านให้สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ส่งวันที่ 2 เมษายน 2553 มีนัด

  • วันที่ 9 เมษายน 2553   กรรมการวิจัย พี่แก้ว จะมาช่วยพาหาหัวข้อวิจัย R2R
  • วันที่ 20 เมษายน 2553  นำเสนอความก้าวหน้ากันครั้งที่ 2
  • วันที่ 27 เมษายน 2553  ทบทวนความเสี่ยง AE1 2 3 เป็นเจ้าภาพ เรื่อง ท่อ ET Tube หลุด
เขียน 31 Mar 2010 @ 22:29 ()


ความเห็น (0)