อนุทิน 62402 - ไก่...กัญญา

วันที่ 31 มีนาคม 2553

  • เช้า  เข้าประชุม EMS Day จังหวัดขอนแก่น
  • บ่าย เข้าประชุม ER / Trauma  จังหวัดขอนแก่น
เขียน 31 Mar 2010 @ 22:33 ()


ความเห็น (0)