ยารักษาโรคเกลียดชัง  จริยธรรมที่ยิ่งใหญ่

   ทันทีที่ได้รับการประกันตัว   คุณหมอแว (แวอาแซ แวดาโอะ) ก็แสดงน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ ให้สังคมไทยได้รับรู้   ด้วยการบอกว่าไม่โกรธแค้นผู้ใดที่ทำให้ตนต้องคดี และถูกจำคุกถึง ๒ ปี

   การให้อภัย เป็นจริยธรรม คุณธรรมที่ยิ่งใหญ่

   ยิ่งในยุคที่มีการระบาดของความเกลียดชังไปทั่วโลกเช่นในปัจจุบัน  วาทะของคุณหมอแว  วิธีคิดของคุณหมอแว   เป็นเสมือน "ยา" สมานแผลแห่งความเกลียดชัง ที่มีผู้กรีด และกรีดซ้ำมากว่า ๒ ปี    นายกทักษิณไม่ไปหาคุณหมอเพื่อแสวงหาความร่วมมือ เยียวยาโรคเกลียดชังนี้หรือครับ

   คุณหมอแว ได้ให้ "ยา" ขนานแรกแก่สังคมไทยแล้ว    ผมเชื่อว่าจะมียาขนานอื่นอีก   ที่ทุกคน รวมทั้งผู้มีอำนาจจะต้องช่วยกัน

วิจารณ์ พานิช

๗ มิ.ย. ๔๘

บนเครื่องบินไปหาดใหญ่