ความเห็น 35

คุณธรรม จริยธรรม ที่ยิ่งใหญ่

ไอศูรย์
IP: xxx.195.105.35
เขียนเมื่อ 

ขอร่วมชื่นชมในน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคุณหมอแว..ครับ

ไอศูรย์